Cài đặt gốc trên Iphone 13, 14 Pro và Pro Max

Nếu bạn đang có ý định tặng hoặc bán iPhone 13, 14 của mình, trước tiên, bạn cần xóa hoàn toàn dữ liệu và thông tin tài khoản của mình khỏi nó. Đó được gọi là “khôi phục cài đặt gốc” và bạn có thể dễ dàng thực hiện trong cài đặt cho iPhone 13, 14 Mini Pro Max. Đây là cách thực hiện.

Trước khi bạn đặt lại, bạn cần tạo bản sao lưu

Bất cứ khi nào bạn khôi phục cài đặt gốc, bạn luôn nên đảm bảo rằng mình có bản sao lưu của iPhone 13. Để làm như vậy, bạn có thể sử dụng Finder trên máy Mac, iTunes trên Windows hoặc iCloud. Bạn cũng có thể chuyển trực tiếp dữ liệu iPhone 13 của mình sang một thiết bị mới bằng Quick Start.

Chắc chắn tắt “Tìm iPhone của tôi”

Nếu bạn định giao iPhone 13 của mình cho chủ sở hữu mới, bạn cũng cần phải tắt “Find me”, tính năng này sẽ theo dõi vị trí iPhone của bạn nếu nó bị đánh cắp hoặc bị mất. Để làm như vậy, hãy mở ứng dụng Cài đặt và nhấn vào tên tài khoản của bạn ở gần trên cùng. Trong Apple ID, điều hướng đến Tìm của tôi> Tìm iPhone của tôi và gạt công tắc bên cạnh “Tìm iPhone của tôi” thành “Tắt”.

Cách cài đặt gốc trên iPhone 13, 14

Để xóa tất cả nội dung trên iPhone 13 của bạn và thực hiện khôi phục cài đặt gốc, trước tiên hãy mở ứng dụng Cài đặt.

+ Trong Cài đặt, chọn “Chung”.

+ Cuộn xuống dưới cùng và chọn “Chuyển hoặc đặt lại iPhone” (Transfer or Reset iPhone).

+ Trong cài đặt chuyển hoặc đặt lại, hãy nhấn vào “Xóa tất cả nội dung và cài đặt” (Erase All Content and Settings).

Lưu ý: Đảm bảo bạn có bản sao lưu iPhone 13 trước khi thực hiện việc này. Bạn sắp xóa tất cả dữ liệu như: ảnh, video, email, tin nhắn, ứng dụng khỏi điện thoại của bạn vĩnh viễn!

Trên màn hình tiếp theo, xác nhận bằng cách nhấn vào “Tiếp tục”. Nếu cần, hãy nhập mật mã của thiết bị hoặc mật khẩu ID Apple của bạn. Quá trình đặt lại sẽ bắt đầu và thiết bị của bạn sẽ tự xóa. Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy màn hình chào mừng cho phép bạn (hoặc chủ sở hữu tiếp theo) thiết lập thiết bị từ đầu. Chúc may mắn!