Hướng dẫn câu cá trong Play Together

 Bạn có thể thu thập nhiều loại cá khác nhau trong Play Together thông qua Câu cá. Bạn phải có một cần câu được trang bị để câu cá. Sau khi câu, có thể bán cá hoặc đặt nó vào bể cá. Các loài cá khác nhau sẽ xuất hiện khác nhau tùy thuộc vào vị trí và thời gian (ngày hay đêm).

Hướng dẫn câu cá trong Play Together
Ảnh : Play Together

Bạn có thể mua cần câu cá ở đâu?

Cần câu cá có thể mua ở Plaza gần bến tàu. Đến bến tàu và tìm cửa hàng Câu cá!

Làm thế nào để câu cá?

Nếu bạn có cần câu cá, bạn có thể đi câu cá ở bất cứ nơi nào có nước.

1. Lấy cần câu bằng cách vào Túi> Dụng cụ> Cần câu.

2. Đến nơi có nước.

3. Sử dụng cần câu cá

- Bạn phải trang bị cần câu để Câu cá.

- Bạn không thể câu cá nếu nước quá cạn hoặc không có nước.

- Bạn không thể câu cá khi đang nhảy hoặc nếu bạn đang ở dưới nước.

Làm thế nào để sửa cần câu cá?

Tất cả các cần Câu đều có độ bền. Khi độ bền đã hết, bạn phải sửa chữa cần câu của mình bằngtiền sao để tiếp tục sử dụng.

Cách sửa chữa

1. Đi tới Túi> Dụng cụ> Cần câu và chọn cần câu bạn muốn sửa chữa.

2. Chọn nút Sửa chữa và thanh toán chi phí sửa chữa.

3. Bây giờ bạn có thể tiếp tục sử dụng cần câu cá của mình!

- Xin lưu ý rằng chi phí sửa chữa sẽ khác nhau.

Bạn có thể bán cá ở đâu?

Bạn có thể bán cá tại cửa hàng câu cá gần bến tàu.

Sách Cá là gì?

Bạn có thể kiểm tra thông tin của các loài cá trong game thông qua sách cá.

- Cá bạn câu được sẽ được ghi tên vào sách cá.

- Bạn có thể tìm thấy gợi ý về cá mà bạn chưa bắt được trong Sách Cá.

- Sách cá sẽ hiển thị cho bạn thông tin của từng loài cá.

Giờ câu cá hiếm mới nhất  trong Play Together 2022

Giờ câu cá hiếm mới nhất  trong Play Together 2022
Ảnh: Code Play Together Việt Nam