Hướng dẫn về bạn bè trong Play Together

 Bạn có thể kết bạn và trở thành bạn bè với những người chơi khác trong Play Together. Khi đã trở thành Bạn bè với người chơi khác, bạn có thể sử dụng các tính năng như theo dõi và triệu hồi. Bạn có thể kiểm tra xem bạn bè của mình có online hay không và cùng nhau thưởng thức các buổi tiệc tại nhà hoặc Minigame. Bạn có thể kiểm tra Bạn bè của bạn từ menu điện thoại của bạn trong game.

Hướng dẫn về bạn bè trong Play Together
Ảnh : Play Together

Cách gửi lời mời kết bạn với người chơi khác

Bạn có thể trở thành bạn bè với ai đó bằng cách sử dụng tính năng Yêu cầu kết bạn hoặc Mời kết bạn.

- Yêu cầu kết bạn bằng cách nhấn vào người chơi mà bạn muốn kết bạn, sau đó chọn yêu cầu kết bạn

- Yêu cầu kết bạn trong Plaza bằng cách nhấn: Điện thoại> Bạn bè> Plaza

- Mời kết bạn bằng đườg dẫn bằng cách : Điện thoại> Bạn bè> Mời bạn bè> Cung cấp URL cho bạn bè của bạn.

Cách xóa một người bạn khỏi danh sách bạn bè của mình.

Bạn có thể kiểm tra danh sách bạn bè của mình tại Điện thoại.

- Phương pháp thứ 1: Điện thoại> Bạn bè> Bạn bè của tôi> Hồ sơ của bạn bè> Xóa bạn bè

- Phương pháp thứ 2: Nhấn vào nhân vật bạn bè> Hồ sơ của bạn bè> Xóa bạn bè

Cách chặn một người chơi khác.

Bạn có thể chặn người chơi khác trong Play Together.

- Phương pháp thứ 1: Điện thoại> Bạn bè> Bạn bè của tôi> Hồ sơ của bạn bè> Chặn

- Phương pháp thứ 2: Nhấn vào nhân vật người cần chặn> Hồ sơ> Chặn

- Bạn có thể chặn tối đa 100 người chơi.

- Nếu bạn chặn một người chơi, bạn sẽ không thể thấy thông báo, trò chuyện và cảm xúc mà người chơi bị chặn đã gửi.

Số lời mời kết bạn bạn có thể gửi

Bạn có thể lời mời lên đến 100 bạn bè.

Tôi có thể làm gì với bạn bè trong Play Together?

Bạn có thể làm nhiều hoạt động khác nhau với bạn bè của mình.

- Khi đã trở thànhbBạn bè với người chơi, bạn có thể sử dụng các tính năng như Triệu hồi hoặc chơi chung nhóm

- Bạn có thể kiểm tra xem bạn bè của mình có trực tuyến hay không và cùng nhau thưởng thức tiệc tại nhà hoặc Minigame.

Nhóm trong Play Together là gì?

Chơi nhóm tương tự như chơi như một bữa tiệc.

- Bạn có thể chơi trò chơi với những người chơi khác theo nhóm.

- Cách truy cập: Nhấn vào nhân vật bạn bè của bạn> Nhấn vào Play Group

Triệu hồi là gì?

Triệu hồi là một tính năng mà bạn có thể sử dụng để hỏi người chơi khác về việc di chuyển đến vị trí của bạn.

-Triệu hồi chỉ có khi đã là Bạn bè.

- Bạn có thể Triệu hồi Bạn bè bằng cách vào Điện thoại> Bạn bè> Triệu tập

Theo dõi là gì?

Theo dõi là một tính năng mà bạn có thể sử dụng để di chuyển đến vị trí của người chơi khác.

- Xin lưu ý rằng Theo dõi chỉ khả dụng trong bạn bè.

- Bạn có thể theo dõi một người bạn bằng cách vào Điện thoại> Bạn bè> Theo dõi

- Bạn có thể theo dõi một người bạn bằng cách chạm vào nhân vật > Theo dõi