Liên kết nam châm(magnet link) là gì?

 Khi bạn tải xuống tệp torrent, bạn có thể đã được cung cấp một liên kết nam châm hay magnet link. Các liên kết nam châm rất khác với các tệp torrent truyền thống và nó cung cấp một số lợi thế hơn chúng mà tất cả người dùng torrent nên biết.

Liên kết nam châm(magnet link) là gì?

Cách hoạt động của các tệp Torrent truyền thống

Bài viết sẽ không đi sâu vào tất cả các chi tiết về cách thức hoạt động của Torrent. Nhưng liên kết nam châm là một giải pháp thay thế cho các tệp torrent truyền thống. Dưới đây là cách các tệp torrent truyền thống hoạt động:

+ Tệp torrent không chứa bất kỳ dữ liệu nào của tệp bạn muốn tải xuống.

+ Tệp chứa danh sách các trình theo dõi torrent (nếu có) điều phối tất cả các trình theo dõi torrent.

+ Nó chứa thông tin về các tệp đang được chia sẻ, chẳng hạn như tên, kích thước của chúng và thông tin cần thiết để kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu.

Các tệp Torrent cũng có thể chứa thông tin mở rộng, chẳng hạn như DHA cho phép mỗi ứng dụng ngang hàng hoạt động như một phần của mạng trình theo dõi phi tập trung. DHA là một khái niệm quan trọng cần nhớ trong khi tìm hiểu về liên kết nam châm.

Liên kết nam châm là gì?

Về bản chất, Liên kết nam châm chỉ đơn giản là một chuỗi văn bản. Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin được đóng gói trong chuỗi đó!

Một liên kết nam châm chứa một mã định danh duy nhất, các tham số khác nhau tùy thuộc vào bản chất chính xác của torrent và quan trọng nhất là DHA của các tệp torrent.

DHA là một thuật toán toán học được áp dụng cho dữ liệu dẫn đến một chuỗi ngắn duy nhất đại diện cho dữ liệu đó. Điều này hữu ích cho torrent vì bạn có thể định vị torrent nào và nếu chúng trỏ đến chính xác các tệp giống nhau, chúng sẽ có các DHA giống hệt nhau.

Vì vậy, để ứng dụng khách torrent của bạn biết ai khác là một phần của một torrent nhất định, nó chỉ cần so sánh DHA trong liên kết nam châm với DHA của torrent đang được chia sẻ. Việc chỉ lọc ra những người có hDHA phù hợp sẽ nhanh chóng tái tạo lại nhóm các đối tượng ngang hàng trên mạng. Đây là phương pháp tương tự được sử dụng bởi DHA được tìm thấy trong torrent “không theo dõi”. Đây là những torrent không sử dụng máy chủ trung tâm để điều phối các đối tác ngang hàng và theo dõi các đối tác đồng cấp.

Một liên kết nam châm chỉ loại bỏ thông tin cần thiết này và loại bỏ phần còn lại của tệp torrent, vì phần lớn những người tham gia torrent không cần thông tin đó.

Ưu điểm của liên kết nam châm

Các liên kết nam châm đang trở thành tiêu chuẩn và có những lợi thế cho cả nhà cung cấp torrent và người dùng torrent đang thúc đẩy sự thay đổi này.

Ưu điểm lớn đầu tiên của liên kết nam châm là chúng là liên kết chứ không phải tệp. Điều này có vẻ như là một sự khác biệt không quan trọng, nhưng các tệp phải được lưu trữ và tải xuống. Các liên kết nam châm có thể là một phần của trang web giống như bất kỳ siêu liên kết nào. Người dùng không phải trải qua bước bổ sung là tải xuống và mở tệp và các nhà cung cấp không phải bận tâm đến giải pháp lưu trữ tệp.

Bất kỳ tệp nào được tải xuống từ internet đều có phần mềm độc hại nguy cơ vốn có, và điều này không áp dụng cho các liên kết nam châm. Các liên kết nam châm cũng dễ dàng chia sẻ hơn nhiều. Bạn có thể gửi email cho họ, gửi dưới dạng tin nhắn văn bản hoặc thông qua bất kỳ ứng dụng nhắn tin phổ biến nào.

Các liên kết nam châm cũng có một lợi thế lớn so với việc sử dụng liên kết torrent. Một torrent dựa trên DHA liên kết nam châm cực kỳ mạnh mẽ. Miễn là một người duy nhất vẫn trực tuyến, bất kỳ ai khác có liên kết nam châm đều có thể tìm thấy chúng. Ngay cả khi không có người đóng góp ban đầu ở đó. Miễn là DHA có thể được tạo lại từ các tệp torrent, các liên kết nam châm hiện có sẽ vẫn hoạt động.

Cách sử dụng liên kết nam châm

Sử dụng liên kết nam châm đơn giản như nhấp vào liên kết trên một trang web. Nếu bạn đã cài đặt ứng dụng BitTorrent có hỗ trợ liên kết nam châm, trình duyệt web của bạn sẽ nhắc bạn mở liên kết nam châm trong ứng dụng khách torrent của bạn. Bạn cũng có thể sao chép và dán liên kết vào các ứng dụng khách BitTorrent có thanh địa chỉ cho mục đích đó. Sau khi bạn làm xong, mọi thứ khác sẽ tự động diễn ra.