Top 10 biểu tượng cảm xúc (Emoji) được dùng nhiều nhất 2021

 Cũng giống như năm 2020, năm 2021 là một năm đầy thử thách và khó khăn. Unicode Consortium đã phân tích và tổng hợp lại các biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trong năm 2021.

Top 10 biểu tượng cảm xúc (Emoji) được dùng nhiều nhất 2021
Ảnh: Unicode Consortium

Jennifer Daniel, Chủ tịch Unicode Emoji, viết: “Theo dữ liệu được thu thập bởi Unicode Consortium, tổ chức phi lợi nhuận chịu trách nhiệm số hóa các ngôn ngữ trên thế giới, Tears of Joy chiếm hơn 5% tổng số việc sử dụng biểu tượng cảm xúc trong cách bài đăng."

Thông tin từ Unicode Consortium : https://home.unicode.org/emoji/emoji-frequency/

Danh sách 10 biểu tượng cảm xúc (Emoji) hàng đầu theo Unicode Consortium:

  1. 😂
  2. ❤️
  3. 🤣
  4. 👍
  5. 😭
  6. 🙏
  7. 😘
  8. 🥰
  9. 😍
  10. 😊

Nhìn chung, biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều vào năm 2021 là về tình yêu và hy vọng. Biểu tượng cảm xúc buồn duy nhất trong top 10, đứng ở vị trí thứ 5, vẽ nên một năm với một bức tranh khá tích cực trong mắt những người sử dụng Internet trên toàn thế giới