Cách đăng ảnh GIF lên Facebook

 Ảnh GIF là một cách tuyệt vời để truyền tải thông điệp của bạn và bạn có thể đăng những bức ảnh này lên rất nhiều trang xã hội trên mạng. Nếu bạn đang muốn đăng ảnh GIF làm trạng thái hoặc nhận xét trên  Facebook của mình, thì đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó.

Trên Facebook, bạn có thể thêm ảnh GIF từ điện thoại hoặc máy tính, từ trang web chia sẻ ảnh GIF hoặc thậm chí từ kho ảnh GIF riêng của Facebook.

Tải ảnh GIF lên Facebook trên máy tính

Từ máy tính để bàn, bạn có thể chèn GIF vào bài đăng Facebook thông thường của mình hoặc trong nhận xét về bài đăng của ai đó.

Đăng ảnh GIF làm trạng thái

+ Để thêm ảnh GIF vào bài đăng mới trong hồ sơ Facebook của bạn, trước tiên, hãy truy cập trang Facebook.

+ Trên trang chủ của Facebook, ở trên cùng, hãy nhấp vào hộp “Bạn đang nghĩ gì” để soạn một bài đăng mới.

+ Ở cuối cửa sổ “Tạo bài đăng” mở ra, hãy nhấp vào dấu ba chấm.

+ Từ menu mở ra, hãy chọn “GIF”.

Đăng ảnh GIF làm trạng thái trên Facebook

+ Trên cửa sổ “Chọn ảnh GIF”, nhấp vào hộp tìm kiếm và nhập một cụm từ để tìm ảnh GIF của bạn. Sau đó chọn GIF đó trong kết quả tìm kiếm.

Đăng ảnh GIF làm trạng thái trên Facebook h2

+ Nếu bạn đã lưu trữ GIF của mình trên máy tính, thì trên cửa sổ “Tạo bài đăng”, hãy nhấp vào “Ảnh / Video” để tải ảnh GIF lên từ máy của bạn.

+ Nếu bạn muốn nhúng GIF từ một trang web, hãy sao chép liên kết tới GIF đó và thêm nó dưới dạng văn bản vào bài đăng của bạn.Ví dụ: https://giphy.com/gifs/c5wbvuaVVLWzC

Đăng ảnh GIF làm trạng thái trên Facebook bằng url

Sau khi bạn dán liên kết và GIF xuất hiện, bạn có thể xóa liên kết GIF và thay thế bằng văn bản khác nếu muốn. Ảnh GIF của bạn sẽ được giữ lại.

Đăng ảnh GIF dưới dạng nhận xét

+ Để đăng GIF trong nhận xét, hãy tìm bài đăng mà bạn muốn nhận xét. Sau đó, trong trường “Viết nhận xét”, hãy nhấp vào biểu tượng “GIF”. Chọn GIF để thêm vào bình luận của bạn.

+ Để thêm GIF từ máy tính của bạn, sau đó trong trường “Viết nhận xét”, nhấp vào tùy chọn “Đính kèm ảnh hoặc video” (biểu tượng máy ảnh) và chọn tệp GIF của bạn.

+ Sau đó nhấn Enter để xuất bản GIF trong nhận xét của bạn. Và bạn đã hoàn thành.

Tải lên hoặc chia sẻ GIF trên Facebook trên thiết bị di động

Khả năng đăng ảnh GIF trên Facebook không giới hạn trên máy tính để bàn. Bạn cũng có thể đăng ảnh GIF lên trạng thái của mình hoặc nhận xét từ ứng dụng di động của Facebook.

Đăng ảnh GIF làm trạng thái

+ Để đăng ảnh GIF dưới dạng trạng thái, hãy khởi chạy ứng dụng Facebook trên điện thoại của bạn và nhấn vào hộp “Viết gì đó ở đây” ở trên cùng.

+ Để chọn ảnh GIF từ kho lưu trữ của Facebook, sau đó ở cuối màn hình “Tạo bài đăng”, hãy nhấn vào “GIF”.

+ Trên màn hình “Chọn GIF”, hãy tìm và nhấn vào GIF để thêm vào bài đăng của bạn.

+ Để tải ảnh GIF lên từ điện thoại của bạn, sau đó trên trang “Tạo bài đăng”, hãy nhấn vào tùy chọn “Ảnh / Video” và chọn ảnh GIF từ bộ nhớ của điện thoại.

+ Tương tự, nếu bạn muốn thêm GIF bằng URL, thì trên trang “Tạo bài đăng”, hãy dán liên kết đầy đủ của GIF. Khi bản xem trước hình ảnh xuất hiện, bạn có thể xóa liên kết văn bản và GIF sẽ vẫn còn.

Đăng GIF dưới dạng nhận xét

+ Để phản hồi bài đăng của ai đó bằng GIF, sau đó trong trường “Viết nhận xét” về bài đăng của họ, hãy nhấn vào biểu tượng “GIF”.

+ Tìm kiếm và nhấn vào GIF để thêm vào nhận xét của bạn.

+Để thêm ảnh GIF từ thư viện trên điện thoại của bạn, sau đó bên cạnh trường "Viết nhận xét", hãy nhấn vào biểu tượng máy ảnh. Sau đó chọn ảnh GIF từ điện thoại của bạn.

Bạn cũng có thể thêm GIF bằng liên kết của nó. Để làm như vậy, hãy nhấn vào hộp “Viết nhận xét” và dán liên kết web của GIF. Xuất bản nhận xét và sau đó nếu bạn muốn xóa liên kết văn bản, hãy chỉnh sửa nhận xét và xóa liên kết văn bản.