Cách đăng nhập quản trị website

 Để truy cập vào phần quản trị website trên VNEDU, giáo viên có thể truy cập tực tiếp website của trường mình hay thông qua website vnedu.vn theo hướng dẫn bên dưới :

Truy cập hệ thống phần mềm quản trị website Vnedu

Để truy cập vào Hệ thống phần mềm Quản trị nội dung website của trường hoc:

Truy cập vào trang http://vnedu.vn, chọn menu đăng nhập và chọn giáo viên đăng nhập, sau đó đăng nhập bằng tài khoản vnedu của giáo viên

Truy cập hệ thống phần mềm quản trị website Vnedu

Trong cửa sổ danh sách website trường học, chọn Tỉnh/thành và Quận/huyện mà trường trực thuộc, gõ từ khóa tên trường vào hộp Tìm kiếm.

Tìm trường học của mình từ danh sách kết quả rồi bấm vào tên của trường.

Nếu đã đăng nhập bằng tài khoản được phân quyền Quản trị website:

Trong trang thông tin chi tiết của trường học đó, bấm vào nút Quản trị website để truy cập vào Phần mềm Quản trị website của nhà trường.

Nếu chưa đăng nhập hoặc đăng nhập bằng tài khoản chưa được phân quyền trên hệ thống Quản trị Website:

Trong trang thông tin chi tiết của trường học đó, bấm vào nút cem thông tin website của trường để truy cập vào website của nhà trường.

Bấm vào liên kết Quản trị website ở chân trang giao diện.

Đăng nhập vào Hệ thống quản trị bằng tài khoản đã gửi yêu cầu khởi tạo website

 Lưu ý, mặc định người gửi yêu cầu khởi tạo sẽ được phân quyền Quản trị Website trường học. Nếu thấy hệ thống thông báo lỗi: "Bạn không có quyền" hoặc có thay đổi quyền cho người sử dụng khác, vui lòng liên hệ qua hotline: 012345 00233 hoặc Email: hotline@vnedu.vn. :

Thông tin hướng dẫn từ vnedu.vn