Cách đăng nhập và làm kiểm tra trên LMS VNEdu

Để vào học online, học sinh cần đăng nhập vào trang website để học học online là lms.vnedu. Cùng xem hướng dẫn cách đăng nhập cho học sinh trên lms vnedu vn bằng điện thoại hay máy tính

Cách đăng nhập vào LMS VNEDU

Trên điện thoại hay máy tình, các bạn học sinh truy cập : https://lms.vnedu.vn/default/login.

Sau đó, các bạn tiến hành nhập tài khoản và mật khẩu mà nhà trường đã cung cấp cho mình, sau khi đã đăng nhập thành công trang website sẽ hỏi rằng có muốn lưu mật khẩu không, các bạn nhấn có là được. 

 Sau khi đăng nhập thành công, tại trang web sẽ có một số thông tin chi tiết như: thời khóa biểu, khóa học của tôi, cuộc thi của tôi...

Để xem menu, các bạn nhấn vào dấu 3 gạch trên góc trên bên phải. Để tham gia học, các bạn nhấn vào khóa học. Sẽ có nhiều khóa học hiện ra, để vào một khóa học các bạn nhấn vào một khóa học bất kỳ và nhấn vào "Vào học" là được. 

Hướng dẫn kiểm tra Online trên ứng dụng VNEdu LMS cho học sinh 

 Link tải cho Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.schoolelearning&hl=vi&gl=US 

 Link tải cho Iphone : https://apps.apple.com/vn/app/vnedu-lms/id1501291334

Tài khoản để đăng nhập Vnedu LMS từ nhà trường, vì thế các bạn học sinh liên hệ nhà trường để lấy tài khoản (mã số) và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản Vnedu LMS của mình. 

Trong trường hợp quên mật khẩu có thể nhờ nhà trường lấy lại mật khẩu giúp mình. Video hướng dẫn làm bài kiểm tra cho học sinh online qua VNEdu LMS :

Nguồn video từ cô giáo Minh Tram : @fb.com/minh.tram.739