Cách chuyển file PDF sang file ảnh (JPG) trên Mac

 Trên máy Mac, bạn chỉ có thể sử dụng các công cụ tích hợp sẳn để chuyển đổi các tệp PDF sang JPG. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện chuyển đổi này bằng cách sử dụng các ứng dụng Xem trước và Tự động hóa (Preview and Automator) được tích hợp sẵn trên Mac.

Chuyển một trang PDF sang JPG

Để chuyển đổi một trang được chọn từ ​​PDF của bạn sang JPG, hãy sử dụng ứng dụng xem trước tích hợp sẵn của Mac.

+ Bắt đầu bằng cách mở thư mục chứa tệp PDF của bạn trong Finder.

+ Nhấp chuột phải vào tệp PDF của bạn và chọn Mở bằng> Xem trước từ menu (Open With > Preview from the menu).

Ảnh: howtogeek

+ Trong xem trước, chọn trang PDF mà bạn muốn chuyển thành JPG. Sau đó, từ thanh menu, chọn Tệp> Xuất (File > Export).

Bạn sẽ thấy cửa sổ xuất của xem trước. Ở đầu cửa sổ này, nhấp vào trường "Xuất dưới dạng" (Export As) và nhập tên cho tệp JPG đã chuyển đổi của bạn. Sau đó, chọn một thư mục để lưu tệp của bạn.

Ở phần dưới cùng của cửa sổ xuất, hãy nhấp vào menu thả xuống “Định dạng” và chọn “JPEG”. Kéo thanh trượt “Chất lượng” sang bên trái để giảm chất lượng tệp kết quả của bạn hoặc kéo nó sang bên phải để tăng chất lượng tệp ảnh của bạn.

Theo tùy chọn, hãy nhấp vào trường "Độ phân giải" và nhập một giá trị. Tuy nhiên, bạn có thể không cần thay đổi điều này.

Sau đó, ở cuối cửa sổ xuất, nhấp vào “Lưu” để lưu tệp của bạn.

Xem trước sẽ chuyển đổi trang PDF đã chọn của bạn sang JPG. Bạn sẽ tìm thấy tệp JPG kết quả trong thư mục được chỉ định của mình.

Chuyển đổi toàn bộ tệp PDF sang JPG

Nếu bạn có một tệp PDF có nhiều trang, thì phương pháp xem trước được liệt kê ở trên không phải là lý tưởng để xuất từng trang sang file ảnh. Thay vào đó, hãy sử dụng tác vụ nhanh tự động hóa sẽ chuyển đổi tất cả các trang từ PDF của bạn sang JPG cùng một lúc. Phương pháp này cũng có thể xử lý nhiều tệp PDF trong một lần.

Để thực hiện hành động nhanh này, trước tiên, hãy mở Automator trên máy Mac của bạn. Thực hiện việc này bằng cách nhấn Command + Phím cách, nhập “Automator” trong tìm kiếm Spotlight và chọn nó trong kết quả tìm kiếm.

+ Trong Automator, chọn Tệp> Mới từ thanh menu.

+ Trong lời nhắc “Chọn loại cho tài liệu của bạn” của Automator, hãy chọn “Hành động nhanh” (Quick Action). Sau đó, ở dưới cùng, hãy nhấp vào “Chọn”.

+ Bây giờ bạn đang ở trên màn hình chỉnh sửa của Hành động nhanh. Tại đây, ở trên cùng, hãy nhấp vào menu thả xuống “Dòng công việc nhận được hiện tại” (Workflow Receives Current) và chọn “Tệp PDF”.

+ Ở góc trên cùng bên trái của Automator, nhấp vào “tác vụ” (Actions). Sau đó, nhấp vào trường văn bản bên cạnh “Biến” (Variables) và nhập “Hiển thị trang PDF dưới dạng hình ảnh” (Render PDF Pages as Images).

+ Từ kết quả tìm kiếm, hãy kéo “Hiển thị Trang PDF dưới dạng Hình ảnh” và thả nó vào quy trình làm việc ở bên phải.

+ Trong phần “Hiển thị trang PDF dưới dạng hình ảnh” (Render PDF Pages as Images) ở bên phải, nhấp vào menu thả xuống “Định dạng” và chọn “Hình ảnh JPEG”.

+ Theo tùy chọn, nhấp vào “Độ phân giải” để chỉ định độ phân giải tùy chỉnh cho hình ảnh của bạn và nhấp vào “Nén” để chọn mức độ nén cho tệp của bạn.

+ Nhấp lại vào hộp tìm kiếm bên cạnh “Biến”. Lần này, hãy nhập “Di chuyển các mục tìm kiếm”. Sau đó, từ kết quả tìm kiếm, hãy kéo “Di chuyển các mục trong công cụ tìm kiếm” và thả nó trong phần “Hiển thị các trang PDF dưới dạng hình ảnh” trên quy trình làm việc ở bên phải.

+ Trong phần “Di chuyển các mục tìm kiếm” ở bên phải, nhấp vào menu thả xuống “Tới” và chọn một thư mục để lưu các tệp JPG đã chuyển đổi của bạn.

Hành động nhanh của bạn hiện đã sẵn sàng. Để lưu nó, từ thanh menu của Automator, hãy chọn Tệp> Lưu. Ngoài ra, hãy nhấn phím tắt Command + S.

Bạn sẽ thấy lời nhắc lưu trong Automator. Tại đây, hãy nhập tên cho hành động nhanh của bạn và nhấp vào “Lưu”. Tên này sẽ xuất hiện khi bạn sử dụng hành động này,

Bây giờ hành động nhanh của bạn đã được lưu, hãy đóng trình tự động hóa bằng cách nhấp vào Trình tự động hóa> Thoát Trình tự động hóa trong thanh menu.

Để sử dụng Tác vụ nhanh mới tạo của bạn để chuyển đổi PDF sang JPG, trước tiên, hãy mở thư mục có tệp PDF hoặc các tệp của bạn.

Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột của bạn để chọn các tệp PDF để chuyển đổi sang JPG. Sau đó, nhấp chuột phải vào bất kỳ tệp PDF nào và chọn Tác vụ nhanh> PDF sang JPG. Nếu bạn đã sử dụng tên khác cho hành động nhanh của mình, hãy chọn tên đó thay vì “PDF sang JPG”.

Ảnh: howtogeek

Automator sẽ ngay lập tức bắt đầu chuyển đổi các trang của các tệp PDF đã chọn của bạn sang JPG. Khi các tệp của bạn được chuyển đổi, bạn sẽ tìm thấy chúng trong thư mục được chỉ định của mình.

Chúc các bạn thành công.