Cách gửi thông báo trên VNEDU

Trong quá trình sử dụng VNEDU, giáo viên cũng cần phải gửi thông báo cho phụ huynh hay các loại thông báo khác. Với chức năng gửi thông báo trên phần quản trị website VNEDU, giáo viên có thể gửi thông báo chung hay riêng theo hướng dẫn bên dưới

Gửi thông báo riêng:

Chức năng này cho phép người quản trị hoặc GVCN (nếu được phân quyền) gửi nội dung thông báo riêng cho học sinh qua SMS. Để thực hiện, chon menu Start/Sổ liên lạc điện tử/ Gửi thông báo - Riêng hoặc chọn biểu tượng Gửi thông báo riêng ở ngoài Desktop.

Khi đó, người được phân quyền gửi tin nhắn sẽ thao tác như hướng dẫn ở hình dưới đây:Lưu ý:Nội dung thông báo có thể được gửi riêng cho từng học sinh hoặc gửi riêng cho từng nhóm học sinh.

Nếu muốn gửi thông báo theo nhóm, trước hết phải tích chọn các học sinh thuộc nhóm đó rồi mới nhập nội dung cần gửi ở ô nhập chung, sau đó bấm phím Enter để nội dung được gán cho từng học sinh trong nhóm.

Nếu có nhiều nhóm học sinh cần gửi nội dung khác nhau thì sau khi đã gán nội dung cho các học sinh thuộc nhóm cũ, để chuyển sang nội dung cho các học sinh thuốc nhóm mớ, cần phải bỏ tích chọn ở các học sinh thuộc nhóm cũ trước khi ích chọn cho các học sinh thuộc nhóm mới.

Để thực hiện thông báo tới phụ huynh các hoạt động đột xuất của nhà trường; hoặc tình hình ý thức kỷ luật, ý thức học tập của học sinh…từ trước tới nay nhà trường đều phải thông qua kênh học sinh chuyển lời hay gửi giấy mời tới tay phụ huynh. Với dịch vụ SLLĐT, hệ thống hỗ trợ gửi thông tin đến phụ huynh một cách nhanh chóng và chính xác.

Gửi thông báo chung:

Để gửi thông báo với cùng một nội dung cho tất các các học sinh, từ màn hình Desktop, Admin nhà trường vào mục Start/Quản lý nhà trường/Sổ liên lạc điện tử/Gửi thông báo chung. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:


Tại giao diện này, Admin nhà trường chọn danh sách học sinh có phụ huynh đăng ký dịch vụ SLLĐT ở khung cây bên trái, sau đó soạn nội dung tin nhắn (Chú ý: Không quá 160 ký tự - Có thể soạn bằng tiếng việt có dấu, nhưng khi nhận tin nhắn SMS thì các dấu sẽ bị loại bỏ). Sau khi soạn xong tin nhắn, Admin nhà trường hệ thống sẽ thực hiện gửi tin nhắn đến phụ huynh học sinh.

Hướng dẫn và hình ảnh từ : vnedu.vn