Cách khôi phục sự kiện đã xóa trong Lịch Google

 Bạn đã bao giờ vô tình xóa một sự kiện trên Lịch Google chưa? Hoặc có thể bạn đã xóa một sự kiện mà bạn đã thay đổi ý định? Bạn không cần phải yêu cầu người tổ chức gửi lại lời mời. Bạn có thể dễ dàng khôi phục các sự kiện đã xóa trong Lịch Google.

Cách khôi phục sự kiện trên lịch Google đã xóa

Kể từ tháng 12 năm 2021, khả năng khôi phục sự kiện đã xóa chỉ có sẵn trên web. Tuy nhiên, bạn cũng có thể khôi phục các sự kiện mà bạn xóa  trong ứng dụng dành cho thiết bị di động trên trang web Lịch Google.

+ Truy cập Lịch Google trên web và đăng nhập nếu cần. Nhấp vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải để mở Menu Cài đặt và chọn “Thùng rác”.

Cách khôi phục sự kiện đã xóa trong Lịch Google

+ Chọn một lịch ở bên trái, nếu bạn có nhiều lịch và bạn sẽ thấy tất cả các sự kiện mình đã xóa trong vòng 30 ngày qua.

+ Để khôi phục một sự kiện, hãy di chuyển con trỏ qua sự kiện đó rồi nhấp vào biểu tượng khôi phục (mũi tên cong) hiển thị ở bên phải.

Cách khôi phục sự kiện đã xóa trong Lịch Google 1

+ Để khôi phục nhiều sự kiện, hãy chọn và tích vào hộp bên cạnh chúng. Sau đó, nhấp vào biểu tượng khôi phục ở đầu danh sách.

Khi bạn khôi phục một sự kiện, sự kiện đó sẽ trở lại lịch của bạn như ban đầu.

Cách xóa vĩnh viễn sự kiện

Như đã đề cập, bạn có thể xem các sự kiện bạn xóa trong Lịch Google của mình trong 30 ngày qua. Sau khi sự kiện đạt đến mốc 30 ngày, sự kiện đó sẽ tự động bị xóa vĩnh viễn.

Nếu muốn tự mình dọn dẹp thùng rác, bạn có thể xóa vĩnh viễn các sự kiện theo cách thủ công theo ba cách.

- Để xóa một sự kiện, hãy di con trỏ qua sự kiện đó và nhấp vào biểu tượng thùng rác ở bên phải.

Cách khôi phục sự kiện đã xóa trong Lịch Google 2

- Để xóa một số sự kiện, hãy chọn các hộp và nhấp vào biểu tượng thùng rác ở đầu danh sách.

- Để xóa tất cả các sự kiện, hãy chọn “Dọn sạch thùng rác” và nhấp vào “Dọn sạch” để xác nhận.

Cảnh báo: Khi bạn xóa vĩnh viễn một sự kiện trong Lịch Google bằng một trong hai phương pháp đầu tiên ở trên, bạn sẽ không được yêu cầu xác nhận.

Cho dù bạn tạo một sự kiện mà bạn không cần nữa hay vô tình xóa một sự kiện mà bạn muốn khôi phục lại, bạn có thể dễ dàng khôi phục những sự kiện này trong Lịch Google trên web.