Cách làm nhiệm vụ cá mini đáng yêu để nhận kim cương

 Các bạn có thể thực hiện nhiệm vụ câu cá mini đáng yêu để kiếm kim cương trong Play Together vô cùng dễ dàng. Có thể câu bóng 1, khi câu bóng 1 các bạn sẽ được thêm các hộp quà có thể mở tra được trang phục người sói.

Có thể dùng cần sao hay cần saly để câu, rất dễ để câu dính cá bóng 1, cá mini. Với nhiệm vụ này, khi câu được 1 con cá các bạn sẽ được 5 kim cương.

Cách làm nhiệm vụ cá mini đáng yêu để nhận kim cương

Trong nhiệm vụ câu cá mini này, các bạn có thể được tối đa 15 kim cương khi câu được 3 con cá,

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.