Cách làm việc offline cho GVBM

 Thường khi sử dụng VNEDU, giáo viên cần phải có mạng Internet để sử dụng các tính năng trên quản trị VNEDU, nhưng VNEdu đã phát triển thêm tính năng làm việc offline dành cho những tình huống không có mạng internet.

Để tạo điều kiện cho những giáo viên không thường xuyên được sử dụng máy tính có kết nối Internet nhưng vẫn có thể nhập kết quả học tập (Điểm/nhận xét), Hạnh kiểm, Điểm danh của học sinh lên Phần mềm, vnEdu đã hỗ trợ chức năng xuất mẫu file Excel từ hệ thống. Sau đó GVBM sẽ lưu những file này trên máy tính để nhập dữ liệu hàng ngày. 

Khi có điều kiện kết nối với Internet thì GVBM có thể trực tiếp hoặc nhờ Người quản trị (NQT) import file dữ liệu của mình vào hệ thống. 

1. Nhập dữ liệu Kết quả học tập

Có 2 cách xuất Mẫu sổ ra file Excel để GVBM có thể nhập dữ liệu khi không kết nối được với internet:

Cách 1: Dành cho NQT

Nhập dữ liệu Kết quả học tập
Ảnh: Vnedu

 • Mở mục Sổ điểm ngoài màn hình hoặc vào menu Start/Quản lý nhà trường -> Quản lý học tập ->Sổ nhập điểm. 
 • Nhấn chọn mục Nhập xuất, ta có giao diên các chức năng nhập xuất Sổ điểm sau:
 • Chọn chức năng Xuất Sổ điểm cho giáo viên (mục 3) và gửi file cho từng GVBM.  
 • GVBM nhập điểm/ nhận xét trên file Excel mẫu và gửi lại cho NQT. 
 • NQT chọn chức năng Xuất mẫu Sổ ở mục 6 (hoặc 7) và copy dữ liệu từ các file dữ liệu GVBM gửi vào các sheet tương ứng theo đúng Phân công giảng dạy. Sau khi có đủ dữ liệu, chọn chức năng Nhập dữ liệu ở mục 6 (hoặc 7) để cập nhật điểm lên hệ thống

Cách 2: Dành cho GVBM

 • Khi đang làm việc với máy tính có kết nối Internet, mở mục Sổ điểm ngoài màn hình hoặc vào menu Start/Quản lý nhà trường -> Quản lý học tập ->Sổ nhập điểm
 • Nhấn chọn mục Nhập xuất, ta có giao diên các chức năng nhập xuất Sổ điểm sau:
 • Xuất Sổ điểm hiện thời ra file Excel (mục 1)
 • Lưu file và nhập dữ liệu trên máy cá nhân.
 • Khi kết nối được với Internet thì dùng chức năng Nhập điểm từ Excel (mục 4)  hoặc gửi cho NQT import dữ liệu vào hệ thống

2. Nhập dữ liệu hạnh kiểm

Ảnh : Vnedu

Hạnh kiểm của lớp sẽ được nhập bới NQT và GVCN

Để lấy mẫu Sổ nhập Hạnh kiểm, thực hiện như sau:

 • Mở Sổ hạnh kiểm ngoài màn hình
 • Chọn chức năng Nhập xuất/ Xuất ra Excel để lưu file mẫu trên máy tính hoặc gửi cho GVCN nhập hàng ngày.
 • Khi cần nhập vào hệ thống, chọn chức năng Nhập xuất/ Nhập từ Excel.
 • Bấm nút Lưu để cập nhật thông tin trên Sổ Hạnh kiểm. 

3. Nhập dữ liệu điểm danh

Ngoài NQT, GVCN và quản sinh đều mặc định có quyền nhập điểm danh cho lớp được phân côn.

Để lấy mẫu Sổ điểm danh nhập hàng ngày, thực hiện như sau:

 • Mở mục Điểm danh ngoài màn hình
 • Chọn chức năng Nhập xuất/ Xuất ra Excel để lưu file mẫu trên máy tính hoặc gửi cho GVCN, quản sinh nhập hàng ngày.
 • Khi cần nhập vào hệ thống, chọn chức năng Nhập xuất/ Nhập từ Excel.
 • Bấm nút Lưu để cập nhật thông tin trên Sổ Điểm danh. 

Hướng dẫn và hình ảnh từ website : Vnedu.VN