Cách sửa lỗi không tra cứu được điểm

 Nhiều phụ huynh thắc mắc tại sao không tra cứu được điểm trên VNEdu Connect dù đã đăng ký tài khoản thành công. Cùng xem hướng dẫn từ VNEdu nhé.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể do trường chưa kịp công bố điểm thi, vì thế phụ huynh chưa thể tra cứu được điểm thi của học sinh.

Khi đó trong phần quản trị VNEdu sẽ có hình như sau :

Để cấu hình Quản trị nhà trường vào chức năng sổ Tổng kết trên màn hình và chọn mục cấu hình:

Sau đó tích chọn các học kỳ của năm học cần công bố và bấm cập nhật

Khi đó, màn hình tra cứu của phụ huynh sẽ hiển thị như sau:

Hình ảnh và hướng dẫn từ website : Vnedu.vn