Cách tạo nhiều tài khoản giáo viên một lúc

 Ngoài tạo tài khoản giáo viên thủ công, thì trên VNEdu cũng cho phép tạo tài khoản giáo viên tự động nhiều tải khoản củng 1 lúc, bài viết này sẽ hướng dẫn 2 cách tạo tài khoản giáo viên tự động trên VNEdu.

Cách 1

Tại giao diện thêm giáo viên, quản trị VNEDU hay IT nhà trường lưu ý nhập tối thiểu 04 trường thông tin gồm:

- Tên đăng nhập ( Lưu ý: Để thuận tiện cho việc quản lý và tránh bị trùng lắp, vnEdu khuyến nghị sử dụng cấu trúc sau để khởi tạo tên đăng nhập: tengiaovien.tentruong.tentinh. Ví dụ: nguyenvana.thptlythuongkiet.nghean)

- Mật khẩu.

- Họ và Tên.

- Giới tính.

Bấm cập nhật.

Cách 2 : Áp dụng khi khởi tạo nhiều tài khoản giáo viên cùng lúc.

Nhà trường chọn chức năng xuất danh sách giáo viên đã ra excel để lấy mẫu file excel phục vụ công tác nhập liệu account khởi tạo.

- Sau khi nhập các trường thông tin vào file excel, sử dụng tiếp chức năng: nhập danh sách giáo viên từ file excel. Hệ thống sẽ tự động khởi tạo mật khẩu cho các account được liệt kê trong file excel.

- Nhà trường tiếp tục sử dụng chức năng xuất mật khẩu khởi tạo ra excel để gửi cho từng giáo viên.

Hình ảnh và hướng dẫn từ website : vnedu.vn