Cách tạo tài khoản Yahoo mail

Với tài khoản Yahoo miễn phí, bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ khác nhau, bao gồm email, lịch và danh bạ. Nếu bạn muốn đăng ký tài khoản email mới bằng Yahoo thay vì Gmail, thì đây là cách tạo tài khoản Yahoo mới và miễn phí.

Để tạo tài khoản trên Yahoo, bạn sẽ cần có kết nối internet đang hoạt động và điện thoại di động có khả năng nhắn tin. Hãy chuẩn bị nhập một số thông tin, chẳng hạn như họ, tên và ngày sinh của bạn.

Cách tạo một tài khoản email Yahoo mới

Để bắt đầu thiết lập tài khoản của bạn, trước tiên, hãy mở trình duyệt web trên thiết bị của bạn và khởi chạy Yahoo tại : https://login.yahoo.com/account/create

Bạn sẽ thấy một biểu mẫu "Đăng ký". Tại đây, hãy nhập thông tin chi tiết cho tài khoản Yahoo mới của bạn.

Cách tạo tài khoản email Yahoo

Tên: Nhập tên của bạn vào đây.

Họ: Nhập họ của bạn ở đây.

Địa chỉ email: Nhập địa chỉ email bạn muốn tạo. Nếu bạn nhập “iamnew”, địa chỉ email của bạn sẽ là “iamnew@yahoo.com” (Bạn có thể phải nhập lại tên yahoo mail khác, nếu tên bạn chọn đã có người chọn).

Mật khẩu: Nhập mật khẩu để sử dụng với tài khoản Yahoo mới của bạn.

Số điện thoại di động: Chọn mã quốc gia, sau đó nhập số điện thoại của bạn. Bạn sẽ nhận được mã xác minh trên số này, vì vậy hãy đảm bảo rằng đó là một số đang hoạt động.

Tháng, ngày, năm sinh: Nhập chi tiết ngày sinh của bạn.

Giới tính: Theo tùy chọn, nhập giới tính của bạn.

Đảm bảo rằng bạn đã sử dụng một mật khẩu mạnh. Sau đó, ở cuối biểu mẫu, hãy nhấp vào “Tiếp tục”.

Bạn sẽ đến trang “Xác minh số điện thoại của bạn”. Tại đây, hãy đảm bảo số điện thoại đã nhập là chính xác, sau đó nhấp vào nút “Nhắn tin cho tôi mã xác minh”.

Yahoo đã gửi mã xác minh đến điện thoại của bạn. Kiểm tra thư mục tin nhắn trên điện thoại của bạn, tìm tin nhắn từ Yahoo

Quay lại trang Yahoo, nhập mã xác minh và nhấp vào “Xác minh”.

Bạn sẽ được chào đón bằng một thông báo “Chào mừng đến với Yahoo” cho biết tài khoản của bạn đã được tạo thành công. Để truy cập trang chủ của Yahoo, hãy nhấp vào nút “Hoàn tất”.

Tài khoản Yahoo của bạn hiện đã được tạo và sẵn sàng sử dụng. Để truy cập dịch vụ email của Yahoo, ở góc trên cùng bên phải của trang chủ Yahoo, hãy nhấp vào “Thư”.

Tương tự, bạn có thể truy cập tất cả các tính năng khác mà Yahoo cung cấp.