Cách thay đổi số thứ tự học sinh

 Trong quá trình sử dụng, nếu giáo viên muốn thay đổi số thứ tự của học sinh trong lớp thì có thể xem hướng dẫn từ VNEdu để thay đổi số thự tự của danh sách học sinh trong lớp.

Hệ thống vnEdu đang hỗ trợ 02 cách sắp xếp thứ tự học sinh tự động gồm: sắp xếp số TT theo tên và sắp xếp số TT theo mã HS.

Để thực hiện sắp xếp thủ công, các thầy cô giáo thực hiện theo các bước hướng dẫn sau:

Chọn icon Học Sinh ở màn hình desktop. Lựa chọn lớp học muốn điều chỉnh số thứ tự.

Chọn học sinh muốn điều chỉnh số thứ tự. Bấm đúp vào số thứ tự của học sinh đó để điều chỉnh.

Sau khi hoàn tất, thầy cô giáo lưu ý bấm nút Lưu số TT để kết quả thay đổi được lưu lại.

Hình ảnh và hướng dẫn từ : Vnedu.vn