Mong muốn và thú cưng

Mong muốn đơn giản là một nhiệm vụ liên quan đến điều gì đó mà nhân vật trong Play Together của bạn hoặc thú cưng của bạn muốn làm. Bạn có thể kiếm phần thưởng bằng cách chăm sóc mong muốn. Bạn cũng có thể tăng cấp cho thú cưng của mình bằng cách giải quyết khao khát của chúng. Mong muốn xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Cách để giải quyết mong muốn?

Kiểm tra thông tin chi tiết về mong muốn và thực hiện các hành động để giải quyết các mong muốn này.

Ví dụ: Tôi buồn ngủ> Ngủ một giấc trên giường.

Ví dụ: Tôi đang đói> Chọn thức ăn từ túi và ăn nó.

Pet là gì?

Ảnh : Play Together

Pet là những loài động vật dễ thương theo bạn đến bất cứ đâu.

- Bạn có thể kiểm tra danh sách các vật nuôi mà bạn sở hữu bằng cách vào Túi> Vật nuôi.

- Thú cưng của bạn có thể trải qua 3 giai đoạn: Trứng> thú cưng> thú cưng trưởng thành

- Bạn có thể thay đổi tên của vật nuôi của bạn bằng cách chạm vào vật nuôi.

Mua sản phẩm dành cho thú cưng ở đâu?

Bạn có thể mua trứng thú cưng và các sản phẩm liên quan đến thú cưng tại cửa hàng thú cưng.

- Đi tới [Plaza> Pet Shop], ngoài ra bạn có thể mua trứng thú cưng, thức ăn thú cưng, giường cho thú cưng và đồ chơi chó thú cưng

- Ngoài ra, bạn có thể mua đồ nội thất cho thú cưng bằng cách truy cập Điện thoại> Cửa hàng đồ nội thất> Đồ nội thất cho thú cưng.

Cách để nâng cấp cho thú cưng của mình?

Bạn có thể tăng cấp cho thú cưng của mình bằng cách giải quyết các mong muốn của chúng.

- Bạn có thể nhận được tiền sao và tăng chỉ số liên kết bằng cách giải quyết mong muốn của thú cưng của bạn.

- Thú cưng của bạn sẽ lên cấp khi thanh đo chuyển sang đầy.

- Bằng cách lên cấp cho thú cưng của bạn, Thú cưng của bạn có thể thực hiện các kỹ năng mới.

- Thú cưng có thể trải qua 3 giai đoạn: Trứng> thú cưng> thú cưng trưởng thành

Cách sử dụng kỹ năng như thế nào?

Bạn có thể yêu cầu thú cưng của mình thực hiện các kỹ năng mới từ menu kỹ n8ang hoặc tại hộp trò chuyện.

- Thú cưng của bạn có thể học các kỹ năng mới bằng cách lên cấp.

- Thú cưng của bạn sẽ không phản ứng với các kỹ năng mà chúng chưa học được.

- Nhập vào hộp trò chuyện hoặc kiểm tra danh sách kỹ năng bằng cách nhấp vào phần phía bên phải của hộp trò chuyện> nút kỹ năng.

Cách để đổi tên Thú cưng?

Bạn có thể tạo tên cho hú cưng của mình tại phần thông tin thú cưng.

- Vào Thông tin thú cưng> Nút chỉnh sửa bên phải tên Thú cưng.

- Có thể kiểm tra thông tin của thú cưng không được triệu hồi bằng cách vào[Túi> Thú cưng.

- Thông tin của thú cưng được Triệu hồi có thể được kiểm tra bằng cách chạm vào nút Thú cưng> Dấu chân.

- Nếu tên Thú cưng của bạn không phù hợp hoặc vi phạm điều khoản dịch vụ, nó có thể được thay đổi mà không cần thông báo hoặc tài khoản của bạn có thể bị cấm.