Những thay đổi trong bản cập nhật iOS 15.2.1 và iPadOS 15.2.1

 Hiện đã có phiên bản iOS và iPadOS mới phiên bản 15.2.1 của hệ điều hành di động của Apple. Không có nhiều thay đổi trong bản cập nhật lần, nhưng bạn vẫn nên tải xuống càng sớm càng tốt để vá mọi lỗ hổng bảo mật.

Những thay đổi trong bản cập nhật iOS 15.2.1 và iPadOS 15.2.1
Ảnh: Apple

Bản cập nhật chủ yếu nhằm sửa một số lỗi nhỏ nhưng khó chịu và lỗ hổng từ chối dịch vụ HomeKit .

Trong bản cập nhật 15.2.1 này, Apple đã sửa lỗi CarPlay có thể khiến các ứng dụng của bên thứ ba bỏ qua thông tin nhập của người dùng. 

Một bản vá khác sẽ khắc phục sự cố khiến tin nhắn không tải được ảnh được gửi bằng Liên kết iCloud. Đây là một bản sửa lỗi lớn cho những ai lưu ảnh của họ trên đám mây và muốn chia sẻ chúng một cách dễ dàng.

Về vấn đề bảo mật, Apple mô tả nó bằng cách nói, "Việc xử lý thay đổi tên phụ kiện HomeKit có thể gây ra từ chối dịch vụ."

Nhà nghiên cứu bảo mật Trevor Spiniolas mô tả vấn đề chi tiết hơn:

"Khi tên của thiết bị HomeKit được thay đổi thành một chuỗi lớn (500.000 ký tự trong thử nghiệm), bất kỳ thiết bị nào có cài đặt phiên bản iOS bị ảnh hưởng tải chuỗi sẽ bị gián đoạn, ngay cả sau khi khởi động lại. Khôi phục thiết bị và đăng nhập lại vào tài khoản iCloud được liên kết với thiết bị HomeKit sẽ lại gây ra lỗi."

Với bản cập nhật, lỗ hổng HomeKit đó đã được sữa lại, đây là một vấn đề bảo mật ít mà bạn không phải lo lắng. Nếu bạn sở hữu iPhone hoặc iPad, hãy đảm bảo tải xuống phiên bản 15.2.1 để sửa các lỗi khó chịu đó và đóng lỗ hổng bảo mật quan trọng đó.