Sự kiện câu cá quay trở lại

 Sự kiện câu cá đã quay trở lại trong Play Together từ ngày 17/1 đến 2/2, khi câu cá trong thời gian sự kiện bạn có thể nhận được các bộ phận của trang phục người sói. Các bạn có thể thu thập nhiều bộ phận của trang phục người sói này để trở thành một bộ trang phục người sói hoàn chỉnh.

Ảnh : Play Togther

Ngoài ra, trong thời gian sự kiện diễn ra giá tiền sao khi bán cá có thể được tăng lên. Bạn có thể đến NPC "người câu cá" để kiểm giá bán cá mới.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ.