Sự kiện DOMAIN MAKEOVER

Cùng tham gia sự kiện DOMAIN MAKEOVER! trên Cookie Run : Kingdom để có cơ hội nhận đước Crystals và khối cầu vòng.

Sự kiện DOMAIN MAKEOVER
Ảnh : Cookie Run : Kingdom

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 28 tháng 1 - 10 tháng 2 (GMT + 9)

PHẦN THƯỞNG SỰ KIỆN

- 10 Người chiến thắng: Crystals  x1.000 và Khối cầu vồng x500

※ Các phần thưởng trên sẽ được chuyển đến các thành viên bang hội của bang hội chiến thắng.

CHI TIẾT SỰ KIỆN

1) Trang trí Bang hội với trình trang trí Bang hội!

2) Chụp ảnh : bất kỳ ai trong bang hội đều có thể chụp và gửi ảnh chụp màn hình!

3) Đăng ảnh chụp màn hình lên tài khoản mạng xã hội của bạn với tên vương quốc và tên máy chủ của bạn.

4) Chia sẻ liên kết đến bài viết của bạn ở : https://www.facebook.com/CRKingdomEN/photos/a.108023927810928/355937703019548

THÔNG BÁO NGƯỜI CHIẾN THẮNG: Ngày 17 tháng 2 (GMT + 9)

Quan trọng!

- Xin lưu ý rằng nếu bạn không phải là thành viên của một bang hội khi kết thúc sự kiện, bạn sẽ bị loại.

- Phần thưởng sẽ được chuyển đến bang hội mà bạn tham gia vào cuối sự kiện. Ví dụ: nếu bạn đã chuyển các bang hội giữa thời điểm tham gia sự kiện và thông báo người chiến thắng, phần thưởng sẽ được chuyển đến các thành viên của bang hội mà bạn là thành viên tại thời điểm thông báo người chiến thắng.