Sự kiện đoán tiền sao

Thêm 1 sự kiện rất dễ tham gia để nhận kim cương trong Play Together, đoán đúng số tiền sao và nhận tiền sao nếu chiến thắng, cùng tham gia nhé.

Sự kiện đoán tiền sao
Ảnh : Play Together

* Thời gian sự kiện

Từ ngày 28 tháng 1 năm 2022 ~ ngày 31 tháng 1 năm 2022 10:00 (UTC + 9)

Cách thức tham gia :

Bình luận bên dưới post này : https://www.facebook.com/PlayTogetherGame/posts/426988895875098  số tiền sao có trong ảnh, và cộng thêm tên nhân vật trong game Play Together của bạn

* Giải thưởng sự kiện

3000 tiền sao (20 người chiến thắng)

* Thông báo người chiến thắng

Ngày 3 tháng 2 năm 2022

※Xin lưu ý

- Việc tham gia có thể bị thu hồi nếu người tham gia bị đình chỉ do vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách hoạt động.

- Nếu bạn thay đổi tên trong trò chơi của mình trong thời gian diễn ra sự kiện, bạn có thể không nhận được phần thưởng.

- Ngày công bố người trúng giải có thể thay đổi do vấn đề nội bộ của công ty.