sus có nghĩa là gì?

Sus là từ  được sử dụng như một từ đồng nghĩa của nghi ngờ, hoặc đáng ngờ. Đó là một từ lóng được sử dụng để nói rằng ai đó hoặc điều gì đó không nên đáng tin cậy. Mặc dù nhiều người chỉ mới sử dụng từ này gần đây tin rằng nó là mới và đã xuất hiện từ trò chơi “Among us”, nhưng thực tế nó đã cũ hơn nhiều so với trò chơi năm 2018 đó: có bằng chứng về việc nó đã được sử dụng sớm nhất là những năm 1920.

Nguồn gốc của Sus

Sus đột nhiên nổi tiếng ở khắp mọi nơi vì nó được sử dụng trong trò chơi “Among Us”, một trò chơi whodunit trên internet nhiều người chơi, trong đó một người chơi được bí mật giao vai trò “kẻ mạo danh”, trong khi những người khác là thành viên phi hành đoàn cố gắng đoán kẻ mạo danh và hoàn thành các nhiệm vụ trước khi kẻ mạo danh loại bỏ tất cả. 

sus có nghĩa là gì?
Sus bắt đầu nổi tiếng từ tựa game Among Us - Ảnh: Innersloth

Khi bạn được chỉ ra là là “crewmate”, những người khác trong trò chơi mà bạn đang chơi có thể được coi là tạm ngưng và chiến thắng. 

Tuy nhiên, Sus không hoàn toàn mới. Trên thực tế, quan hệ gần suss, một động từ được sử dụng chủ yếu trong tiếng Anh Anh, đã có trong từ điển của chúng ta trong nhiều thập kỷ. 

Thậm chí còn cũ hơn suss out chính là sus: Green’s Dictionary of Slang bao gồm các mục từ cho một danh từ sus (cũng được đánh vần là suss) được định nghĩa là cả “người bị nghi ngờ” được sử dụng từ những năm 1930.

Thông tin thêm

Bạn có thể gặp những người dùng sus bắt gặp một cụm từ liên quan: sussy baka. Sussy trong cụm từ gợi liên tưởng này là một biến thể đồng nghĩa của sus, và baka là một từ mượn tiếng Nhật có nghĩa là “ngu ngốc”.