Vật phẩm bồi thường sự kiện Forgotten Island 23/1

 Do lỗi trò chơi vào ngày 23 tháng 1 tại sự kiện Forgotten Island, khiến phần thưởng nhận được khác với thông báo. Play Together đã đưa ra các vật phẩm khác để bồi thường những người chơi đã tham gia sự kiện hôm đó, theo thông tin bên dưới.

Ảnh Play Together

■ Vật phẩm bồi thường sự kiện Forgotten Island

Người chơi đã đào được [Bộ Ninja] vào ngày 23 tháng 1 sẽ nhận được [Bộ khủng long hộp].

+ Mặt nạ Ninja → đầu khủng long

+ Áo Ninja → cơ thể khủng long

+ Xà cạp đen → Giày khủng long 

■ Lịch trình trả thưởng

Ngày 25 tháng 1 năm 2022 ~

※Xin lưu ý

- Vật phẩm bồi thường sẽ cố định cho từng vật phẩm đào được.

- 1 vật phẩm bồi thường sẽ được gửi cho mỗi vật phẩm bất kể số lượng vật phẩm nhận được.

- Vậ phẩm bồi thường sẽ được gửi vào hộp thư đến của bạn.

- Khoản bồi thường sẽ biến mất nếu nó chưa được thu trong thời gian bồi thường. Trong trường hợp quá thời gian nhận bồi thường, Play Together sẽ không thể hỗ trợ.

Cảm ơn bạn.