VnEdu giao vien đăng nhập

VnEdu giáo viên là ứng dụng dành cho giáo viên. Nếu vnEdu Connect là ứng dụng tra cứu điểm thi dành cho phụ huynh và học sinh, thì vnEdu giáo viện là ứng dụng tiện ích dành cho giáo viên trên nền tảng web và app vnedu teacher. 

VnEdu giáo viên

Thầy có có thể đăng nhập vào vnedu giáo viên bằng đường dẫn https://giaovien.vnedu.vn/ hay https://vnedu.vn/ sau đó chọn đăng nhập bằng 'Giáo Viên'.

Nhập tên tài khoản và mật khẩu của mình để đăng nhập, sau khi đã đăng nhập thành công tại trang chủ thầy cô nhấn vào menu 'Giáo Viên' bên góc trái của website một lần nữa để được chuyển đến website vnedu của trường mình đang phụ trách

Vnedu giáo viên đăng nhập

Hoặc tải và sử dụng app VnEdu Teacher theo hướng dẫn bên dưới

Ảnh ứng dụng VnEdu Teacher

Cách tải ứng dụng Vnedu Teacher giáo viên về điện thoại :

Trên điện thoại giáo viên có thể tải app vnEdu tại:

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.vnedu&hl=vi&gl=US

IOS : https://apps.apple.com/vn/app/vnedu-teacher/id916676535

Ngoài ra giáo viên có thể trực tiếp truy cập https://giaovien.vnedu.vn/, sử dụng tài khoản giáo viên đăng nhập để có thể quản lý học sinh rất dễ dàng như trên website

Cách đăng nhập và sử dụng một số chức năng trên ứng dụng Vnedu Teacher

Sau khi đã tải và cài đặt thành công ứng dụng, giáo viên đăng nhập bằng tài khoản giáo viên được cấp từ trường, sau khi đã đăng nhập thành công giáo viên có thể thao tác các hoạt động trên Vnedu Teacher như sau :

Xem hướng dẫn chi tiết cách tải và sử dụng Vnedu Teacher 2022:

Quản lý thông báo

Chức năng xem các thông báo mà hệ thống Vnedu Teacher gửi cho giáo viên

Nhắn tin sổ liên lạc

Gửi thông báo chung

Chức năng giúp giáo viên chủ nhiệm có thể gửi thông báo chung đến phụ huynh học sinh. Chức năng này phải cấu hình trên website VnEdu trước sau đó mới thực hiện được trên Vnedu Teacher.

Khi chọn gửi tin nhắn tiếng Việt, tin nhắn sẽ gửi dưới dạng văn bản có dấu và ngược lại. Khi chọn "Gửi kèm số GVCN" thì tin nhắn sẽ được gửi kèm số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm.

Khi chọn "tất cả" tin nhắn sẽ được gửi đi cho tất cả các lớp có trong danh sách.

Gửi thông báo riêng :

Muốn gửi thông báo riêng đến một nhóm học sinh hay 1 phụ huynh học sinh thì chọn "Nhắn tin sổ liên lạc" > "tin nhắn riêng". Lưu ý để gửi tin nhắn riêng quản lý phải là admin nhà trường hay giáo viên chủ nhiệm của lớp đó và phải cấu hình trên website vnEdu.vn

Tin nhắn đột xuất :

Gửi thông báo đột xuất đến cho một phụ huynh học sinh hay một nhóm học sinh. Người được sử dụng chức năng này bao gồm : GVBM được phân công dạy lớp, GVCN được gửi đến các lớp mà GV được chủ nhiện. Chức năng này cũng phải cấu hình trên Vnedu trước khi có thể thực hiện.

Nhắn tin điều hành

Dùng để nhận tin nhắn đến một hay một nhóm giáo viên từ admin nhà trường bằng tin nhắn sms, giới hạn ở 450 ký tự.

Nhắn tin đến

Hiện thỉ tất cả tin nhắn mà giáo viên đã nhận

Quản lý nghỉ phép

Giúp giáo viên chủ nhiệm có thể xem và duyệt đơn nghỉ phép từ phụ huynh học sinh.

Quản lý trò chuyện

Xem lại các nhóm chat trên app Vnedu Teacher hoặc tạo nhóm chat mới nếu cần thiết.

Chức năng giúp giáo viên bộ môn giao bài tập cho học sinh, và quản trị nhà trước có thể giám sát việc giao bài tập cho học sinh

Bước 1: Giáo viên tạo bài tập

Bước 2: Giáo viên xem bài làm của học sinh

Bước 3 : Chấm điểm và nhận xét bài làm của học sinh

Nhập điểm :

Chức năng phục vụ GVBM được phân cong giảng dạy có quyền nhập và thay đổi điểm học sinh.

Bước 1: Trên trang chủ chọn nhập điểm, 

Bước 2 : Nhấn vào sửa rồi nhập điểm

Bước 3: Nhấn lưu để lưu kết quả

Điểm danh 

Chức năng để admin nhà trường và GVCN điểm danh học sinh.