Các tùy chọn dịch vụ vị trí trên iPhone, iPad và iPod touch

 Bạn có thể kiểm soát dịch vụ vị trí cho từng ứng dụng cụ thể. Để điều chỉnh chúng, hãy đi tới Cài đặt, nhấn vào quyền riêng tư, sau đó chạm vào Dịch vụ vị trí. Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng cài đặt trong cài đăt vị trí.

Dưới đây là giải thích ngắn gọn về từng cài đặt trong dịch vụ vị trí trên Iphone. 

Chọn không bao giờ (Never ) 

Ứng dụng không thể truy cập vị trí thiết bị hiện tai của bạn. 

Khi bạn chọn hỏi lần sau hoặc khi tôi chia sẻ (Ask Next Time Or When I Share)

Vào lần tiếp theo bạn mở hoặc chia sẻ nội dung từ ứng dụng đó, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn cấp quyền về vị trí. Trong khi sử dụng ứng dụng sẽ cho phép ứng dụng truy cập vị trí thiết bị của bạn khi bạn đang sử dụng. 

Chọn trong khi sử dụng ứng dụng hoặc Tiện ích và ứng dụng  (While Using the App or Widgets)

Có thể truy cập vị trí thiết bị của bạn khi bạn đang sử dụng hoặc nếu một trong các tiện ích của nó ở trên Màn hình chính. 

Chọn luôn luôn - Aways

Ứng dụng có thể truy cập vị trí thiết bị của bạn khi ở chế độ nền. Bật Vị trí chính xác để chia sẻ vị trí cụ thể của thiết bị của bạn hoặc tắt tính năng này để chỉ chia sẻ vị trí gần đúng của thiết bị của bạn.

Chúc các bạn thành công