Cách cập nhật số CCCD trên dichvucong.gov.vn

 Bạn đã có thể cập nhật số CCCD 12 số của mình trên cổng dịch vụ công Quốc Gia dichvucong.gov.vn vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tự cập nhật số CCCD cho tài khoản trên dịch vụ công quốc gia.

Cách cập nhật số CCCD 12 số trên website dichvucong.gov.vn

Đầu tiên, nếu chưa có tài khoản trên website dichvucong, các bạn có thể dễ dàng đăng ký tại : https://dangky.dichvucong.gov.vn/register, chọn "công dân" và chọn "thuê bao di động"

Sau đó, nếu chưa cập nhật CCCD gắn chịp mới, thì các bạn có thể sử dụng số CMT 9 số củ để đăng ký. Sau đó mình sẽ cập nhật lại số CCCD sau.

Khi đã đăng ký và đăng nhập thành công, các bạn truy cập https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-dich-vu-cong-cua-toi.html.

Chọn mục "Thông tin định danh" bên góc phải website, sau đó chọn "Cập nhật từ CSDL Quốc gia về Dân cư".

Nếu thông tin CCCD đã có, bạn sẽ thấy mục "Số CCCD *" sẽ xuất hiện số cccd của bạn. Sau đó, các bạn nhấn cập nhật là được.

Ngoài ra tại menu "sửa", các bạn có thể sửa lại phần "họ tên" , Ngày sinh * và số điện thoại và các thông tin cá nhân khác bên dưới (CCCD và CMT không thể tự cập nhật). Khi đã cập nhật xong các bạn nhấn cập nhật là được.

Chúc các bạn thành công.