Cách chuyển lớp cho học sinh trên Vnedu

 Bài viết hướng dẫn cách chuyển học sinh từ lớp học này sang lớp học khác, trên trang quản trị vnedu.vn dễ dàng.

Cách chuyển học sinh từ lớp này sang lớp khác trên vnedu :

Sau khi đăng nhập vào quản trị vnedu, chọn Star > "Quản lý nhà trường" > "Quản lý học sinh" > Chuyển lớp học.

Tiếp theo sẽ có 2 bảng hiện lên, bảng bên trái là lớp học sinh đang học và ở bên trái là lớp học sinh cần chuyển qua.

Để chuyển học sinh, bên bảng bên trái thầy cô chọn khối > lớp > học sinh cần chuyển. Sau khi đã chọn được học sinh.

Tại bảng bên phải, thầy cô cũng chọn lớp mà học sinh cần chuyển đến. Sau đó nhấn vảo biểu tượng >> nằm giữa 2 bảng để chuyển.

Sau đó, chọn ngày chuyển, lý do chuyển và học kỳ và nhấn nút lưu.

Để chuyển lại học sinh về lớp cũ, thầy cô nhấn vào sanh sách học sinh tại lớp cũ (bây giờ đã bị mờ và gạch ngang) và chọn vào "hủy chuyển"

Chúc thầy công thành công.