Cách làm lại sổ BHXH do mất, hỏng online

 Trong trường hợp sổ bảo hiểm của bạn bị mất hay bỉ hỏng, ngoài việc đến cơ quan BHXH để cấp lại. Bạn có thể đăng ký cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng online tại website dichvucong.baohiemxahoi vô cùng dễ dàng qua hướng dẫn bên dưới :

1. Đăng ký tài khoản trên website dichvucong.baohiemxahoi.

Nếu chưa có tài khoản trên website của baohiemxahoi, các bạn có thể dễ dàng đăng ký cho mình một tài khoản tại : https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky.

Lựa chọn mục "cá nhân", nhấn vào tiếp tục. Tại trang tiếp theo các bạn điền thông tin vào những mục có dấu * đỏ (bắt buộc).

Cách đăng ký tài khoản trên website dichvucong.baohiemxahoi

Tải ảnh CCCD hay CMND mặt trước và mặt sau lên mục "Số CCCD/CMND/Hộ chiếu *" và một ảnh chụp chân dung của bạn.

Sau khi đã hoàn thành phần đăng ký tài khoản, các bạn nhấn vào phần "ghi nhận" ở dưới website. Sẽ có một mã otp gửi về số điện thoại mà các bạn đã đăng ký, nhập số này vào là được.

Tiếp theo, các bạn chờ email từ BHXH gửi đến email mà bạn đã đăng ký để kích hoạt tài khoản.

2. Cách đăng ký cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng online 

Khi đã đăng ký và kích hoạt tài khoản thành công, các bạn truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/ke-khai/ke-khai-ca-nhan, chọn "Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng".

Tiếp theo, các bạn điền "Thông tin sổ BHXH" của mình vào form thông tin bên dưới chính xác. Các bạn ó thể chọn địa điểm để nhận lại sổ BHXH mới tại cơ quan BHXH hay qua đường bưu điện tại "Địa chỉ nhận kết quả"

Sau khi đã điền đầy đủ thông tin, các bạn điền mã kiểm tra bên dưới và nhấn xác nhận là được. 

Sau khi bạn đã gửi hồ sơ, BHXH Việt Nam sẽ gửi cho bạn mã hồ sơ, mà bạn có thể dùng để tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ của mình.

Để tra cứ hồ sơ, các bạn truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/tra-cuu/tra-cuu-dang-ky và nhập vào mã hồ sơ mà trang website đã cung cấp.

Chúc các bạn thành công.