Cách tạo nhiều hồ sơ trên Google Chrome

Bạn có thể tạo nhiều hồ sơ để sử dụng trên Google Chrome. Việc này giúp bạn có thể bảo vệ an toàn cho tài khoản trên chrome của bạn, nếu bạn lưu mật khẩu hay các thông tin cá nhân khác. 

Việc sử dụng nhiều tài khoản trên Google Chrome cũng giúp bạn có thể phân chia mọi việc, tránh lẫn lộn và dễ quản lý. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách tạo nhiều tại khoản trên Google Chrome.

Cách tạo nhiều hồ sơ trên Chrome

Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt chorme và nhấn vào biểu tượng hình đại diện của bạn (nằm bên cạnh icon 3 dấu chấm ở góc phải).

Tại mục "Guest Profile", các bạn nhấn vào thêm "add"

Tại đây sẽ có 2 lựa chọn, 1 là tạo tài khoản với email khác và 2 là tạo tài khoản không cần email. Các bạn lựa chọn tài khoản mà mình muốn.

Cách tạo nhiều hồ sơ trên Google Chrome

Tiếp theo, các bạn nhập tên cho tài khoản mới và chọn màu chủ đề cho tài khoản này. Các bạn có thể chọn tick "Create a desktop Shortcut" nếu muốn tạo một lối tắt nhanh trên màn hình desktop của mình. Sau đó nhấn done.

Như vậy là xong, bây giờ sẽ có một trình duyệt Chrome hoàn toàn mới cho tài khoản khác. Không chứa bất kỳ thông tin tài khoản, mật khẩu của bạn.

Bạn có thể tạo tài khoản mới cho công việc hay cho người khác đang sử dụng chung máy tinh, laptop của bạn.

Chúc các bạn thành công