Cách thêm biểu tượng cảm xúc (emoji) tùy chỉnh vào máy chủ Discord

 Một máy chủ Discord có thể được tùy chỉnh rất nhiều để phục vụ nhu cầu của các thành viên. Một cách để làm điều này là thêm biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh khác. Bạn có thể thực hiện việc này trên trang web Discord hoặc trong ứng dụng dành cho máy tính để bàn hoặc thiết bị di động.

Cách thêm biểu tượng cảm xúc (emoji) tùy chỉnh vào máy chủ Discord
Ảnh : Discord

Máy chủ Discord tiêu chuẩn có một số lượng hạn chế các biểu tượng cảm xúc. Nếu bạn muốn thêm nhiều hơn, bạn sẽ cần người đăng ký Discord Nitro để tăng cường máy chủ của bạn và thêm các vị trí bổ sung khác (tối đa 250).

Thêm hoặc xóa biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh Discord trên Windows hoặc Mac

Để thêm biểu tượng cảm xúc Discord tùy chỉnh, bạn cần phải là quản trị viên máy chủ hoặc chủ sở hữu. Bạn có thể thêm chúng từ menu cài đặt máy chủ Discord của mình trên trang web Discord hoặc ứng dụng máy tính để bàn dành cho Windows hoặc Mac. Các bước dưới đây sẽ thực hiện trên cả hai nền tảng.

Để bắt đầu, hãy mở máy chủ Discord của bạn và nhấp vào mũi tên xuống bên cạnh tên máy chủ trong danh sách kênh ở bên trái. Trong menu thả xuống, hãy nhấp vào “Cài đặt máy chủ” (Server Settings).

Trong tab “Biểu tượng cảm xúc” (Emoji) trong menu cài đặt của máy chủ Discord, bạn sẽ có thể thêm biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh. Danh sách các yêu cầu đối với biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh ở trên cùng, bao gồm giới hạn kích thước tệp là 256 KB và tối thiểu hai ký tự cho tên biểu tượng cảm xúc.

Các máy chủ Discord tiêu chuẩn có thể thêm 50 biểu tượng cảm xúc tiêu chuẩn, cũng như thêm 50 GIF biểu tượng cảm xúc động. Để thêm nhiều hơn nữa, bạn sẽ cần đăng ký Discord Nitro để "tăng cường" máy chủ của mình.

Để thêm một biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh (tiêu chuẩn hoặc động), hãy nhấp vào “Tải lên biểu tượng cảm xúc” (Upload Emoji.).

Bạn sẽ cần tải tệp lên từ bộ nhớ máy tính của mình. Nếu tệp đáp ứng các yêu cầu của Discord, tệp sẽ được thêm vào danh sách “Biểu tượng cảm xúc” hoặc “Biểu tượng cảm xúc hoạt hình” của bạn.

Mỗi biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh có một thẻ bí danh, theo mặc định, sử dụng tên tệp của hình ảnh biểu tượng cảm xúc đã tải lên. Đây là thẻ bạn sẽ sử dụng để thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn.

Bạn có thể thay thế bí danh mặc định bằng cách nhấp vào hộp “Bí danh” (Alias) bên cạnh biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh, sau đó nhập tên mới.

Sau khi tải lên, biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh có thể được sử dụng ngay lập tức trong máy chủ Discord của bạn.

Nếu bạn muốn xóa nó sau này, chỉ cần di chuột qua nó trong danh sách “Biểu tượng cảm xúc”, sau đó nhấp vào “X” màu đỏ ở trên cùng bên phải để xóa nó.

Biểu tượng cảm xúc sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của bạn.

Thêm hoặc xóa biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh Discord trên Android, iPhone và iPad

Giống như ứng dụng Discord của Windows và Mac, chủ sở hữu máy chủ sử dụng Discord trên thiết bị Android, iPhone hoặc iPad có thể tải lên biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh từ cùng một menu. Vì giao diện của Discord giống nhau trên tất cả các nền tảng, các bước này sẽ hoạt động trên cả thiết bị Apple và Android.

Để bắt đầu, hãy mở ứng dụng Discord trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để truy cập vào máy chủ của bạn. Trong một kênh đang mở, hãy nhấn vào menu bánh hamburger ở trên cùng bên trái.

Thao tác này sẽ mở ra kênh và danh sách máy chủ cho Discord. Nhấn vào menu ba chấm bên cạnh tên máy chủ trong danh sách kênh để tiếp tục.

Trong menu máy chủ Discord bật lên, hãy nhấn vào “Cài đặt” để truy cập cài đặt máy chủ của bạn.

Nhấn vào “Biểu tượng cảm xúc” trong menu “Cài đặt máy chủ” để truy cập cài đặt biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh của bạn.

Giống như ứng dụng PC và Mac, danh sách yêu cầu đối với biểu tượng cảm xúc sẽ xuất hiện trong menu “Biểu tượng cảm xúc”.

Để bắt đầu tải lên biểu tượng cảm xúc chuẩn hoặc động phù hợp với các yêu cầu này, hãy nhấn vào “Tải lên biểu tượng cảm xúc”.

Chọn tệp biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh mà bạn muốn tải lên. Nhấn vào “Cắt” (cut) nếu bạn muốn cắt hình ảnh hoặc “Tải lên” nếu bạn không muốn.

Sau khi tệp biểu tượng cảm xúc được tải lên, hãy nhấn vào tệp đó để thay thế thẻ bí danh. Thao tác này sẽ đưa bạn đến khu vực cài đặt cho biểu tượng cảm xúc đó.

Trong hộp "Bí danh", hãy nhập tên mới. Đây sẽ là thẻ được sử dụng để thêm biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn (ví dụ: “: langhoasadec:” cho biểu tượng cảm xúc lang-hoa sadec).

Nhấn vào biểu tượng Lưu ở dưới cùng bên phải để lưu thẻ mới của bạn. Các thay đổi đối với bí danh của biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh sẽ được áp dụng ngay lập tức. Nếu bạn muốn xóa biểu tượng cảm xúc, hãy nhấn vào menu ba chấm ở trên cùng bên phải của cài đặt biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

Các thay đổi đối với bí danh của biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh sẽ được áp dụng ngay lập tức. Nếu bạn muốn xóa biểu tượng cảm xúc, hãy nhấn vào menu ba chấm ở trên cùng bên phải của cài đặt biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

Trong menu thả xuống, hãy nhấn vào “Xóa biểu tượng cảm xúc”.

Biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh này sau đó sẽ bị xóa khỏi danh sách biểu tượng cảm xúc máy chủ của bạn.

Sử dụng biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trên Discord

Sau khi bạn đã thêm biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh vào máy chủ Discord của mình, biểu tượng đó sẽ xuất hiện trong danh sách bật lên biểu tượng cảm xúc khi bạn nhấp vào biểu tượng cảm xúc trên thanh tin nhắn trò chuyện.

Trong menu biểu tượng cảm xúc bật lên, biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh của máy chủ của bạn sẽ được liệt kê trong danh mục riêng của chúng. Nhấp hoặc nhấn vào bất kỳ biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh nào được liệt kê ở đó để thêm biểu tượng đó vào tin nhắn của bạn.

Một cửa sổ bật lên tương tự sẽ xuất hiện khi bạn nhấn vào biểu tượng cảm xúc trên thanh thông báo trong ứng dụng Discord dành cho thiết bị di động. Biểu tượng cảm xúc có sẵn của bạn sẽ xuất hiện trong danh mục biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh của máy chủ.

Ngoài ra, bạn có thể nhập thẻ bí danh cho biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh của mình trong tin nhắn để gửi. Nếu thẻ bí danh khớp với biểu tượng cảm xúc mà bạn có thể sử dụng, nó sẽ xuất hiện phía trên thanh thông báo khi bạn nhập. Sau đó, bạn chỉ cần chạm vào nó để tự động điền thẻ và hiển thị biểu tượng cảm xúc.

Một cửa sổ bật lên tương tự sẽ xuất hiện nếu bạn nhập thẻ bí danh của biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trong ứng dụng di động Discord. Nhấp hoặc nhấn vào thẻ bí danh tự động hoàn thành phía trên tin nhắn của bạn để chèn biểu tượng cảm xúc vào tin nhắn của bạn.

Chỉ có thể sử dụng những biểu tượng cảm xúc này trên máy chủ Discord của riêng bạn trừ khi bạn là người đăng ký Discord Nitro. Nếu như vậy, bạn có thể sử dụng biểu tượng cảm xúc của máy chủ tùy chỉnh trên bất kỳ máy chủ Discord nào khác, miễn là cài đặt “Sử dụng biểu tượng cảm xúc bên ngoài” (Use External Emoji) được bật trong quyền kênh của máy chủ Discord đó.

Chúc các bạn thành công