Cách thêm nhận xét và tạo phiếu liên lạc học sinh

 Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhận xét học sinh và in phiếu liên lạc cho học sinh trên quản trị vnedu dễ dàng. Dùng để tạo nhận xét cho học sinh và in phiếu liên lạc cho học sinh.

Cách thêm nhận xét 

Truy cập vào tài khoản vnedu, chọn quản lý nhà trường > Tổng kết học tập > Nhận xét cho phiếu báo KQHT.

Tiếp theo, tại mục viết nhận xét định kỳ, tại mục "nội dung nhận xét của GVCN" thầy, cô điền vào nhận xét của học sinh. Có thể sử dụng copy (ctrl+c)paste (ctrl + v) cho những học sinh có nhận xét giống nhau.

Cách thêm nhận xét học sinh

Khi đã hoàn thành các nhận xét, thầy cô nhấn vào nút lưu ở góc trên bên phải của website là được.

Cách tạo phiếu liên lạc 

Để in phiếu liên lạc, tại trang chủ chọn menu "thống kê báo cáo" > "tổng hợp" > "phiếu báo kết quả học tập".

Tại menu bên trái, mục "mẫu phiếu" chọn mẫu tùy chỉnh.

tạo phiếu liên lạc học sinh

Một menu sẽ hiện lên để thầy, cô chỉnh các thông số cho phiếu lên lạc của mình như : Số dòng nhận xét, cỡ chữ... và các thông số khác. Các thầy cô tùy chỉnh theo mẫu chung của trường là được, sau đó nhấn vào "hoàn tất".

Có thể nhấn vào xem ở cuối menu bên trái để xem thử mẫu phiếu liên lạc của mình vừa tạo.

Chúc các thầy cô thành công.