Come Rain or Shine là gì?

 Mọi ngôn ngữ đều có các từ liên quan đến thời tiết. Và hai kiểu thời tiết phổ biến là mưa và nắng. Vậy Come Rain or Shine là gì khi được dùng trong tiếng Anh, cùng xem ý nghĩa cùa cụm từ từ này nhé

Come Rain or Shine là gì?

Come Rain or Shine

“Come Rain or Shine” có nghĩa là dù có bất cứ việc gì xảy ra, bạn hay người khác vẫn làm điều mà mình đã nói . Đó như là một lời hứa, ngoài ra bạn có thể sử dụng cụm từ này khi nói về thời tiết thực tế. Vì vậy, nếu bạn mời mọi người đến một bữa tiệc ngoài trời, bạn có thể nói với họ rằng bữa tiệc vẫn tổ chức “dù mưa hay nắng”.

Ví dụ Come Rain or Shine

Minh: Are you coming to my party? We need to mow the lawn, pull the weeds and cut down a dead tree.   

Thanh: Of course! I will be there.  

Minh: You know, you also said you were coming to my last Party. And you didn’t.  

Thanh: This time I will. Come rain or come shine, I will be at your place Sunday morning!