Sự khác biệt giữa địa chỉ Mac và địa chỉ IP là gì?

 Khó phân biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP? Bạn chắc chắn không một mình. Hai thuật ngữ này, địa chỉ Mac và địa chỉ IP rất dễ bị nhầm lẫn vì chúng ngụ ý cùng một thứ địa chỉ, chúng có các trường hợp sử dụng khác nhau và mỗi trường hợp là duy nhất theo cách của nó.

Để xem được địa chỉ Mac và IP của mình, các bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R, sau đó gõ vào CMD và nhấn enter. Khi bảng đen hiện ra, các bạn gõ vào dòng lệnh ipconfig / all và nhấn enter.

Phần địa chỉ MAc là Physical Address và địa chỉ Ip sẽ là IPv4 Address

Địa chỉ Mac là gì?

MAC là viết tắt của Media Access Control. Địa chỉ MAC là một mã định danh hệ thập lục phân 12 chữ số duy nhất được cấp cho bộ điều khiển giao diện mạng (NIC). NIC (còn được gọi là thẻ giao diện mạng) giúp xác định các thiết bị được kết nối với một mạng nhất định. Như tên cho thấy, thẻ giao diện mạng cung cấp giao diện mà trên đó thiết bị hỗ trợ internet của bạn kết nối với internet, qua Wi-Fi hoặc qua cáp Ethernet.

Địa chỉ MAC được chỉ định bởi các nhà sản xuất bộ điều khiển Giao diện Mạng làm cho các số nhận dạng vĩnh viễn. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC của mình. Vì địa chỉ MAC được gắn với thẻ giao diện mạng nên nó cũng thường được gọi là địa chỉ vật lý.

Địa chỉ MAC thường được hiển thị dưới dạng sáu bộ gồm hai chữ số hoặc ký tự được phân tách bằng dấu hai chấm (:), dấu gạch ngang (-) hoặc dấu chấm (.) Để dễ đọc hơn. Đây là một ví dụ về địa chỉ MAC; 3A: 34: 52: C4: 69: B8. Ba bộ đầu tiên đại diện cho mã định danh tổ chức, trong khi ba bộ cuối cùng xác định một NIC cụ thể.

Địa chỉ Mac là gì?

Mặc dù thuật ngữ "MAC" có thể khiến bạn nghĩ rằng địa chỉ MAC có liên quan đến các thiết bị của Apple, nhưng không phải vậy. Bất kỳ thiết bị nào có thể kết nối internet đều có địa chỉ MAC. Vì vậy, máy tính xách tay HP 5 năm tuổi, loa thông minh có Trợ lý Google, TV thông minh và bất kỳ thiết bị nào khác mà bạn có thể kết nối với Internet đều có địa chỉ MAC.

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là một số nhận dạng duy nhất được cấp cho một thiết bị được kết nối với mạng cục bộ hoặc internet. Địa chỉ IP có thể được ví như địa chỉ nhà, rất quan trọng khi gửi thư. Tương tự, địa chỉ IP cho phép các thiết bị khác nhau được kết nối với mạng giao tiếp. Đây là địa chỉ mà máy tính của bạn gửi và nhận dữ liệu.

Ví dụ: nếu bạn muốn gửi dữ liệu đến một máy tính cụ thể trên internet, một bộ định tuyến sẽ định tuyến dữ liệu đó đến máy tính đó vì danh tính duy nhất của nó (địa chỉ IP). Điều tương tự cũng áp dụng cho các trang web; mỗi trang web có một địa chỉ IP duy nhất.

Địa chỉ IP là gì?

Có hai phiên bản địa chỉ IP, IPv4 và IPv6. IPv4 bao gồm một bộ bốn số được phân tách bằng dấu chấm từ 0 đến 255. Đây là địa chỉ IPv4 mẫu: 207.228.238.7. Trong khi IPv6 bao gồm tám bộ chuỗi số và chữ cái bốn ký tự với dấu hai chấm ở giữa. Địa chỉ IPv6 mẫu là 2001: db8: 3333: 4444: 5555: 6666: 7777: 8888. IPv6 là phiên bản mới nhất của địa chỉ IP.

Sự khác biệt giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP

Bây giờ bạn đã hiểu địa chỉ IP và địa chỉ MAC là gì, chúng ta hãy đi sâu vào việc chúng khác nhau như thế nào. Đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) cung cấp địa chỉ IP, trong khi nhà sản xuất Bộ điều khiển giao diện mạng chỉ định địa chỉ MAC. Địa chỉ IP là địa chỉ lôgic 32 bit (IPv4) hoặc 128 bit (IPv6), trong khi địa chỉ MAC là địa chỉ vật lý 48 bit.

Địa chỉ MAC hoạt động trong lớp liên kết dữ liệu của mô hình Kết nối Hệ thống Mở (OSI), trong khi địa chỉ IP hoạt động trong lớp mạng. Một sự khác biệt khác giữa địa chỉ MAC và địa chỉ IP là địa chỉ sau là tạm thời trong khi địa chỉ cũ là vĩnh viễn (Bạn có thể thay đổi nó, nhưng hãy làm điều đó một cách thận trọng).

Ngoài ra, hai hoặc nhiều thiết bị không thể chia sẻ địa chỉ MAC, trong khi nhiều thiết bị có thể chia sẻ một địa chỉ IP. Điểm mấu chốt là địa chỉ IP xác định kết nối với mạng, trong khi địa chỉ MAC xác định thiết bị vật lý được kết nối vào mạng.

Phân biệt giữa địa chỉ IP và địa chỉ MAC

Với kiến ​​thức mới của bạn về địa chỉ IP và địa chỉ MAC, giờ đây bạn hiểu rằng mặc dù hai thuật ngữ có thể trông giống nhau, nhưng chúng đều có ứng dụng và khác nhau theo nhiều cách. Cả hai đều hữu ích trong việc kết nối mạng, mỗi cái đều hữu ích trong các tình huống khác nhau và bạn không thể thay thế cái này cho cái khác.