Thông báo tính chuyên cần của học sinh

 Một trong những tính năng rất được quan tâm trên vnEdu là hông báo tính chuyên cần của học sinh. Việc này giúp phụ huynh có thể nắm bắt được tình hình học tập của con mình. Thông báo tới phụ huynh về thông tin điểm danh trong các buổi học và các tiết học sẽ giúp phụ huynh nhanh chóng nắm bắt được tình hình chuyên cần của con em mình và kịp thời uốn nắn.

Để thực hiện chức năng này, giáo viên chủ nhiệm cần nhập điểm danh qua giao diện sổ điểm danh – trong mục Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học tập/Nhập điểm danh:

Thông báo tính chuyên cần của học sinh

Quản trị của nhà trường sẽ thực hiện cấu hình phần nhắn tin chuyên cần bằng cách vào menu Start/Sổ liên lạc điện tử/Cấu hình, ủy quyền:

Tích chọn mục Nhắn tin ngay lập tức khi nhập điểm danh vào ngày hiện tại và từ 6h đến 21:  hệ thống sẽ nhắn tin cho phụ huynh ngay lập tức, ngoài giờ này hệ thống chỉ gửi email.

Tích chọn mục Gửi kèm vi phạm nề nếp của học sinh khi gửi tin nhắn định kỳ đến phụ huynh: khi nhà trường gửi thông tin định kỳ, phụ huynh sẽ nhận được cả thông tin về học tập lẫn thông tin về sự chuyên cần của học sinh.

Ảnh và hướng dẫn từ : Vnedu.vn