2 cách lấy lại mật khẩu VssID

 VssID là ứng dụng tích hợp nhiều dịch vụ công từ BHXH Việt Nam. Việc đăng ký và sử dụng app VssID khá dễ dàng.

Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, bạn có thể quên mật khẩu tài khoản của bạn. Bên dưới đây là 2 cách để lấy lại mật khẩu đăng nhập VssID dễ dàng.

Cách lấy lại mật khẩu qua app VssiD :

1. Mở ứng dụng, nhập mã số bhxh của bạn (nếu bạn chưa nhập) và chọn vào ô quên mật khẩu

2. Nhập địa chỉ email đã đăng ky VssID

3. Mã otp sẽ được gửi về số điện thoại đã đăng ký, nhập vào mã otp tại ứng dụng.

4. Mật khẩu sẽ được gửi về email đã đăng ký.

Cách lấy lại mật khẩu qua tin nhắn :

Cách khác để bạn có thể lấy lại mật khẩu VssID là soạn tin theo cú pháp :

BH MK mãBHXH gửi 8079 (1000/tin nhắn)

Ví dụ : BH MK 123456789 gửi 8079.

Sau khi nhắn tin, mật khẩu mới sẽ được gửi đến bằng tin nhắn.

Hướng dẫn bằng hình ảnh :

2 cách lấy lại mật khẩu VssID
Ảnh : BHXH Việt Nam

Chúc các bạn thành công