Cách sử dụng điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot) trên iPhone

 Với điểm truy cập cá nhân (Personal Hotspot), bạn có thể chia sẻ kết nối dữ liệu di động của iPhone với một thiết bị khác khi bạn không có quyền truy cập vào mạng Wi-Fi. Đây là cách thực hiện. 

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chia sẻ điểm truy cập cá nhân và cách kết nối thiết bị. Hãy bắt đầu bằng cách đặt điểm truy cập cá nhân của bạn có thể chia sẻ được. 

Trong Cài đặt, hãy nhấn vào điểm truy cập cá nhân. Nếu điểm phát sóng cá nhân không được liệt kê ở đây, hãy nhấn vào Di động (Cellular) để bật tính năng này. 

Nếu bạn vẫn không thấy nó, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng điểm truy cập cá nhân. Nếu bạn đang kết nối một trong các thiết bị của riêng mình đã đăng nhập vào tài khoản iCloud của mình, điểm truy cập cá nhân sẽ tự động có sẵn trong danh sách mạng của bạn. 

Để chia sẻ kết nối của bạn với bạn bè và các thiết bị khác, nhấn cho phép người khác tham gia (Allow Others to Join). Điểm truy cập cá nhân của bạn cũng có mật khẩu Wi-Fi tự động tạo, nhưng bạn có thể nhấn để thay đổi mật khẩu này bất cứ lúc nào. 

Bây giờ, hãy kết nối thiết bị với điểm truy cập cá nhân của bạn. Nếu bạn đang kết nối iPhone hoặc iPad, hãy mở cài đặt và nhấn vào Wi-Fi và tìm điểm truy cập cá nhân bạn muốn sử dụng. 

Nếu bạn đang kết nối máy Mac, hãy nhấp vào biểu tượng Wi-Fi trên thanh menu ở góc trên bên phải. Sau đó, chọn điểm phát sóng cá nhân của bạn từ danh sách. Nó có thể mất một chút thời gian để xuất hiện. 

Bạn hoặc bạn bè của bạn có thể cần nhập mật khẩu điểm truy cập cá nhân được tìm thấy trên thiết bị mà bạn muốn kết nối. Khi bạn đã kết nối, biểu tượng điểm truy cập cá nhân sẽ xuất hiện trong thanh menu trên máy Mac của bạn hoặc thanh trạng thái trên iPhone hoặc iPad của bạn. 

Sau đó, bạn có thể sử dụng internet. Để tìm hiểu có bao nhiêu thiết bị được kết nối với điểm truy cập cá nhân của bạn, hãy mở trung tâm điều khiển trên iPhone của bạn, chạm và giữ thẻ cài đặt mạng và tìm điểm truy cập cá nhân. 

Bạn có thể nhấn vào nút điểm truy cập cá nhân để ngừng chia sẻ kết nối của bạn với các thiết bị khác.