Cách tải sổ điểm tổng hợp

 Bài viết hướng dẫn các tải và in sổ điểm tổng hợp trên web quản trị vnedu cho giáo viên, giúp có thể in và tải về sổ điểm học tập.

Cách tải và in sổ điểm tổng hợp trên vnedu

Đầu tiên tại màn hình trang chủ quản trị vnedu, thầy cô nhấn Start > Quản lý nhà trường > Tổng kết học tập > Sổ theo dõi và đánh giá....

Cách tải và in sổ điểm tổng hợp trên vnEdu

Một bảng thông tin sẽ hiện lên, thầy cô chọn khối và lớp của mình cần in sổ điểm.

Sau đó nhấn vào mục xuất Excel nằm ở góc trên màn hình để có thể dễ dàng chỉnh sửa lại được.

Khi đã tải file về thành công, thầy cô nhấn vào để mở file và tiến hành chỉnh sửa lại thông tin cần thiết.

Tại đây thầy cô có thể điều chỉnh lại thông tin sổ trong điểm tổng hợp của mình, thêm hoặc xóa thông tìn không cần thiết. Sau đó có thể in hoặc gửi cho phụ huynh học sinh.