Địa chỉ IP 127.0.0.1 là gì

 127.0.0.1 là một địa chỉ IP khá nổi tiếng - thậm chí có thể bạn đã thấy nó trên áo phông. Nhưng chính xác thì nó là gì, và tại sao nó lại nổi tiếng như vậy? 

TAW4/Shutterstock.com

Địa chỉ dành riêng trên Internet

Internet được tạo thành từ hàng tỷ thiết bị. Chúng xác định và giao tiếp với nhau bằng địa chỉ IP, về mặtp khái niệm tương tự như số điện thoại. Giao thức Internet phiên bản 4 (IPv4), đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, cho phép gần 4,3 tỷ địa chỉ như vậy. Người kế nhiệm IPv6, có sẵn hơn 10 ^ 38 địa chỉ - đủ cho mọi hạt cát trên Trái đất, mọi ngôi sao trong vũ trụ quan sát được và mọi nguyên tử trong cơ thể mỗi người đều có một địa chỉ IP duy nhất.

Mặc dù hiện nay có rất nhiều địa chỉ IP, rất thuận tiện để đặt trước một số địa chỉ, hoặc thậm chí phạm vi (thường được gọi là khối) địa chỉ, cho các mục đích cụ thể để ngăn chặn xung đột lập trình. Dành riêng địa chỉ cho các mục đích cụ thể giúp dễ dàng thiết lập các quy tắc và hành vi chung cho các địa chỉ IP khác nhau. Địa chỉ IP dành riêng, giống như hầu hết các tiêu chuẩn internet, được thiết lập thông qua các tài liệu được gọi là Requests for Comment hoặc RFC.

Việc một máy tính tự nói chuyện với chính nó thay vì một máy tính khác thường rất hữu ích. Đối với điều đó, bạn cần một địa chỉ IP dành riêng đặc biệt với một số thuộc tính duy nhất - 127.0.0.1.

127.0.0.1 là gì

127.0.0.1 là một địa chỉ lặp lại máy chủ. Vòng lặp máy chủ đề cập đến thực tế là không có gói dữ liệu nào được địa chỉ đến 127.0.0.1 nên rời khỏi máy tính (máy chủ), gửi nó, thay vì được gửi đến mạng cục bộ hoặc internet, và nó chỉ được "lặp lại" trên chính nó, và máy tính gửi gói tin sẽ trở thành người nhận.

RFC 1122 nói rõ ràng rằng “Địa chỉ lặp lại máy chủ nội bộ. Địa chỉ dạng này KHÔNG ĐƯỢC xuất hiện bên ngoài máy chủ lưu trữ. ” Do đó, các bộ định tuyến nhận lưu lượng truy cập trực tiếp đến 127.0.0.1 sẽ phải loại bỏ các gói ngay lập tức. Điều này đảm bảo rằng không có lưu lượng truy cập dành riêng cho máy tính chủ có thể đưa nó ra Internet.

Mặc dù nó là địa chỉ phổ biến nhất và nổi tiếng nhất, nhưng 127.0.0.1 chỉ là một địa chỉ trong một khối lớn, 127.0.0.0 - 127.255.255.255, được dành riêng cho mục đích lặp lại trong RFC 6890.

IPv6 cũng có địa chỉ lặp lại. địa chỉ đầy đủ của nó là 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0000: 0001, mặc dù nó thường được cắt ngắn thành :: 1 để thuận tiện.

Cách sử dụng 127.0.0.1

Vậy tại sao bạn lại muốn các gói lặp lại vào cùng một máy tính? Có một vài trường hợp sử dụng phổ biến.

Đầu tiên là mục đích thử nghiệm - nếu bạn có một máy chủ hoặc trang web mà bạn định lưu trữ qua mạng LAN hoặc trên Internet, bạn có thể chạy máy chủ và máy khách trên cùng một máy tính để đảm bảo rằng tất cả các nguyên tắc cơ bản trước hết hoạt động chính xác. Ví dụ: nếu bạn đang lưu trữ một máy chủ Minecraft chuyên dụng trên máy cục bộ của mình, bạn sẽ kết nối với nó bằng cách nhập 127.0.0.1 làm địa chỉ IP. Điều tương tự cũng sẽ áp dụng cho hầu hết mọi máy chủ được lưu trữ cục bộ. Loại bỏ các vấn đề liên quan đến mạng, chẳng hạn như cấu hình cổng và các vấn đề về độ trễ, có thể làm cho quá trình khắc phục sự cố hiệu quả hơn.

Cũng có thể bạn chỉ muốn chạy một dịch vụ mà chỉ bạn mới có thể truy cập được, trên thiết bị cục bộ của bạn. Điều này tương đối phổ biến trong cộng đồng tự lưu trữ, không có ý nghĩa gì nếu để dịch vụ tiếp xúc với các thiết bị và mối đe dọa bên ngoài một cách không cần thiết.

Tệp máy chủ có thể được sử dụng để chỉ định địa chỉ IP nào tương ứng với một tên miền nhất định. Về mặt chức năng, điều này cho phép bạn sử dụng 127.0.0.1 trong tệp máy chủ của mình để chặn lưu lượng truy cập web. Ví dụ: nếu bạn yêu cầu máy tính của mình tìm kiếm facebook.com tại 127.0.0.1, nó sẽ không kết nối được và sẽ chặn nó một cách hiệu quả trừ khi bạn đã ghi nhớ IP thực của facebook.com.

Localhost là gì

Trong hầu hết các trường hợp, localhost chỉ là cách viết tắt đề cập đến 127.0.0.1 theo mặc định. Tuy nhiên, nó có thể được thay đổi - nếu bạn chỉnh sửa tệp máy chủ của mình, bạn có thể đặt localhost tham chiếu đến bất kỳ địa chỉ dành riêng 127.X.X.X nào. Bạn cũng có thể tạo các localhost khác, chẳng hạn như localhost2, có thể tham chiếu đến 127.0.0.2 chẳng hạn.

Khi IPv6 được chấp nhận nhiều hơn, có khả năng ngày càng nhiều thiết bị sử dụng :: 1 cho địa chỉ lặp lại mặc định. Tuy nhiên, 127.0.0.1 đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ và sẽ vẫn được sử dụng trong tương lai gần.