Định nghĩa is trong tiếng Anh

Bạn thường thường phân vân liệu sử dụng is hoặc are trong một câu như thế nào, nhất là những người mới bất đầu học tiếng Anh Tuy nhiên, có những phân biệt dùng is và are trong câu cũng khá khó khăn để lựa chọn, bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách phân biệt để dùng is và are trong câu.

Định nghĩa is trong tiếng Anh

Các hình thức "To Be"

Is và Are đều là dạng của động từ liên kết to be. Bạn có thể biết nên sử dụng hình thức nào dựa trên danh từ thực hiện động từ. Việc sử dụng danh từ số ít là Is, trong khi việc sử dụng danh từ số nhiều là Are. Khi bạn sử dụng dạng chính xác của một động từ phù hợp với chủ đề của mình, thì đó được gọi là chủ thể-động từ.

Khi nào sử dụng is

Bên cạnh các chủ thể số ít, Is sẽ là sự lựa chọn chính xác trong một số bối cảnh khác nhau. Trong những câu phức tạp hơn, khó phân biệt hơn. Dưới đây là một số trường hợp mà bạn nên sử dụng is thay thể are.

Đại từ không xác định số ít

Đại từ kết thúc bằng -body hoặc -one được gọi là đại từ không xác định số ít. Mặc dù nó có vẻ giống số nhiều, nhưng bạn nên chọn Is khi sử dụng nó trong một câu. Dưới đây là một số ví dụ về đại từ không xác định số ít.

Is anybody ready to leave?

Everyone is having a great time at the party.

No one is ready to admit who stole the money.

Somebody is playing their music without headphones on.

Either/Or và Neither/Nor

Either và nor đều là đại từ và tính từ, tùy thuộc vào cách sử dụng của chúng. Khi bạn đặt Either hoặc Neither trước một danh từ số ít, nó sẽ ở dạng một tính từ.

Either car is a good choice.

Either freeway is better than taking city streets.

Neither of my brothers is helping me clear the table.

Neither movie is my favorite.

Trong trường hợp  either/or và neither/nor subjects chúng là đại từ số ít. Ví dụ:

Either Manny or Fred is driving me to the game.

Either the black cat or the orange cat is scratching the sofa.

Neither Mom nor Dad is able to attend the conference.

Neither Saturday nor Sunday is a good day to meet.

Có một ngoại lệ cho quy tắc này. Mặc dù những chủ ngữ này về mặt lý thuyết là số ít, nhưng chúng nghe có vẻ không chính xác khi danh từ gần nhất với động từ trợ giúp là số nhiều ví dụ :

Either my mother or my sisters is coming to my art show.

Bởi vì chị em là số nhiều nên bạn có hai lựa chọn để sửa lại câu này:

Chuyển đổi thứ tự: “Either my sisters or my mother is coming to my art show”.

Thay đổi trợ đồng từ: “Either my mother or my sisters are coming to my art show”.

Những lựa chọn này đều đúng, vì vậy nó phụ thuộc vào sở thích của riêng bạn. Khi nghi ngờ, viết lại câu của bạn cho rõ ràng là ý tưởng tốt nhất.