Sự kiện sáng tác cùng Director A

 Tham gia sự kiện sáng tác cùng với họa sĩ A (Director A), tạo ra những tác phẩm và có cơ hội nhận được kim cương khi tham gia sự kiện sáng tác củng Director A.

Sự kiện sáng tác củng Director A
Ảnh : Play Together

* Thời gian sự kiện 

Từ ngày 4 tháng 3 năm 2022 ~ ngày 14 tháng 3 năm 2022 10:00 (UTC + 9)

Danh sách người chơi chiến thắng :

*Vẽ

 • kaijiao
 • Rovein
 • UloM0h
 • MissTara
 • LazyAergia
 • 提哪
 • A1møn
 • angΙe
 • kkeke
 • 지뀨

*Sắp đặt

 • おまめにゃんˍomameˍ
 • ᴵᴱ ʀᴇʙᴜ
 • ココスンッ
 • いなまさ
 • ᴵᵏⁿʳƝєí

Giải khuyến khích

 • 김튤립
 • ᴵᵏⁿʳウイ
 • Ordmonic
 • Raxhel
 • ㅤ허브ㅤ
 • 媽野請叫我筋肉大神2105

Cách tham gia sự kiện

Tác phẩm vẽ

1. Vẽ một tác phẩm nghệ thuật theo bất kỳ hình thức nào bạn muốn: tranh trừu tượng, nghệ thuật đại chúng, nghệ thuật siêu thực, v.v.

2. Bao gồm tên nhân vật của bạn ở phía dưới bên phải của bức vẽ.

3. Gửi tác phẩm về biểu mẫu của Google

https://forms.gle/Lti3RMcen4jCoTjp9

Nghệ thuật sắp đặt

1. Sử dụng đồ nội thất trong P Play Together để làm một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt của bất cứ thứ gì bạn muốn.

2. Chụp 2 ảnh màn hình sau:

- Ảnh chụp màn hình bao gồm tên nhân vật của bạn và tác phẩm nghệ thuật

- Ảnh chụp màn hình thể hiện rõ nhất tác phẩm nghệ thuật

3. Gửi Biểu mẫu của Google

https://forms.gle/j1Rkd7G6WM8pni3r6

* Giải thưởng sự kiện

Tác phẩm vẽ:

500 kim cương (10 người chiến thắng)

Nghệ thuật sắp đặt

500 viên ngọc (5 người chiến thắng)

* Thông báo người chiến thắng

Ngày 18 tháng 3 năm 2022

※Xin lưu ý

- Bạn sẽ bị loại khỏi cuộc tuyển chọn nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu tham gia.

- Người tham gia chỉ được nhận 1 giải thưởng.

- Vui lòng không gửi các thiết kế tục tĩu, không phù hợp hoặc gây tranh cãi.

- Nếu bạn thay đổi tên trong trò chơi của mình trước khi công bố người chiến thắng, bạn có thể không nhận được giải thưởng.

- Việc tham gia có thể bị thu hồi nếu người tham gia bị đình chỉ do vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc Chính sách hoạt động.

- Ngày công bố người trúng giải có thể thay đổi do vấn đề nội bộ của công ty.

Lưu ý: hạn chế hiển thị tác phẩm của bạn trước công chúng trước khi công bố người chiến thắng, để phòng việc đạo nhái tác phẩm.

Chúc các bạn chiến thắng