Cách nhận quà sinh nhật miễn phí

 Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhận được quà sinh nhật 1 tuổi trong Play Together hoàn toàn miễn phí và dể dàng.

Mũ chóp sinh nhật :

Để nhận được mũ chóp sinh nhật, các bạn tới và nhấn vào npc một tuổi đứng tại bảng thông báo xếp hạng.

Các nhận quà sinh nhật miễn phí

Nhận hộp quà sinh nhật 1 năm

Để nhận quà sinh nhận 1 năm, các bạn tới npc 1 năm. Tại đây các bạn có thể nhận được 1 phần quà bất kỳ không giống nhau giữa các người chơi.

Quà tại npc 1 năm, các bạn có thể nhận lại vào ngày tiếp theo.

Chúc các bạn may mắn