Cách đăng ký cửa hàng TikTok để bán hàng 2022

 Bạn có biết? Tiktok đã cho phép đăng ký và tạo gian hàng để bán hàng trực tiếp trên TikTok rất dễ dàng. Bài viết này sẽ hướng cách đăng ký gian hàng để bán hàng

Cách đăng ký tạo gian hàng trên TikTok

Trên điện thoại, máy tình các bạn truy cập : https://seller-vn.tiktok.com/account/register

Tại đây, các bạn có thể sử dụng tài khoản Tiktok của mình để đăng ký hay dùng tài khoản mới. Nếu dùng tài khoản Tiktok để đăng ký các bạn chỉ cần nhấn vào "Đăng ký bằng tài khoản Tiktok".

Còn nếu muốn dùng tài khoản mới, thì các bạn điền vào thông tin đăng ký ở ô bên trên. Trong đó, các phải dùng email hay số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt.

Hình ảnh form đăng ký tạo cửa hàng tiktok

Vì vậy các bạn cần nhập chính xác số điện thoại và email để kích hoạt tài khoản,

Cách thiết lập và xác mình để kích cửa hàng Tiktok

Sau khi đã đăng ký và tạo gian hàng thành công, các bạn cần thiết lập thông tin liên hệ. Và để bắt đầu bán hàng, bạn phải hoàn thành 3 mục sau:

Hình ảnh đăng ký cửa hàng tiktok thành công

Khai báo thuế GTGT 

Bạn phải thêm mã số thuế cho cửa hàng của mình, bạn có thể điền mã số thuế trước khi thêm vào sản phẩm đầu tiên. Sản phẩm trên cửa hàng của bạn có thể sẽ không được thêm vào cửa hàng trên Tiktok cho đến khi bạn đã điền mã số thuế GTGT của mình. 

Tuy nhiên, nếu bạn không muốn lấy hóa đơn và thuế thì không bắt buộc phải kê khai mã số thuế GTGT. 

Hình ảnh cần xác mình giấy tờ và tải lên 1 sản phẩm để kích hoạt cửa hàng tiktok

Thêm sản phẩm đầu tiên 

Để thêm sản phẩm đầu tiên vào Cửa hàng TikTok, bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào nút “Tải lên ngay”. 

Quan trọng: Sản phẩm đầu tiên mà bạn thêm vào Cửa hàng TikTok sẽ không hiển thị cho đến khi hoàn tất quá trình xác minh giấy tờ theo yêu cầu. 

Ở lần đầu tiên thêm sản phẩm của cửa hàng, nhớm thêm địa chỉ nhận hàng và số điện thoại của cửa hàng để đảm bảo dịch vụ giao nhận diễn ra suôn sẻ. Bạn có thể thiết lập địa chỉ trả hàng giống với địa chỉ nhận hàng, hoặc bạn có thể điền vào một địa chỉ khác. 

 Xác minh giấy tờ 

Mọi tổ chức hoặc cá nhân khi tiến hành kinh doanh sản phẩm trên Cửa hàng TikTok đều phải xác minh thông tin của cá nhân của họ

Cá nhân

+ Bản scan căn cước công dân hay hộ chiếu của người đăng ký

Công ty:

+ Bản scan tài liệu đăng ký kinh doanh nếu là doanh nghiệp cho cá nhân làm chủ

Quan trọng: 

Mọi thông tin sẽ không thể thay đổi sau khi đã gửi. Vì vậy, cần chú ý phần thông tin. Mọi thông tin mà bạn gửi sẽ hiển thị trên mục hồ sơ Người bán Cửa hàng TikTok của bạn. 

Liên kết Tài khoản ngân hàng 

Bạn cũng cần liên kết tài khoản ngân hàng để hoàn thành việc đăng ký cửa hàng Tiktok

Lưu ý: Việc liên kết thẻ ngân hàng chỉ còn thể làm sau khi đã hoàn thành các giấy tờ trên