Cách bật, tắt tính năng lịch sử xem hồ sơ TikTok

 Bạn đã có thể bật lịch sử xem hồ sơ trong phần cài đặt của mình để xem những tài khoản nào trên TikTok đã xem hồ sơ của bạn. Chỉ những tài khoản cũng đã bật tính năng này và đã xem hồ sơ của bạn trong 30 ngày qua, sẽ xuất hiện trong lịch sử xem hồ sơ của bạn. Nếu bạn truy cập trang hồ sơ của tài khoản khác và họ cũng đã bật cài đặt này, họ sẽ có thể biết rằng bạn đã truy cập hồ sơ của họ.

Lưu ý: Bạn phải từ 16 tuổi trở lên và có ít hơn 5.000 người theo dõi để có quyền truy cập vào tính năng này.

Cách bật hoặc tắt lịch sử xem hồ sơ

Bạn có thể bật hoặc tắt lịch sử xem hồ sơ của mình trong cài đặt quyền riêng tư hoặc trên trang xem hồ sơ của bạn. Tắt lịch sử xem hồ sơ có nghĩa là bạn sẽ không thể biết ai đã xem hồ sơ của mình và những người khác sẽ không thể biết rằng bạn cũng đã xem hồ sơ của họ.

Để bật hoặc tắt lịch sử xem hồ sơ trong cài đặt của bạn:

1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào hồ sơ ở dưới cùng bên phải.

2. Nhấn vào biểu tượng menu 3 dòng gạch ngang ở trên cùng bên phải để chuyển đến cài đặt của bạn.

3. Nhấn vào Cài đặt và Quyền riêng tư.

4. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó nhấn vào Chế độ xem hồ sơ.

5. Nhấn vào biểu tượng bật tắt bên cạnh Lịch sử xem hồ sơ để bật hoặc tắt. Xin lưu ý, cài đặt này bị tắt theo mặc định.

Hình ảnh cách bật hay tắt tính năng Lịch sử xem hồ sơ TikTok

Để bật hoặc tắt lịch sử xem Hồ sơ từ trang xem hồ sơ của bạn:

1. Trong ứng dụng TikTok của bạn, hãy nhấn vào hộp thư đến ở dưới cùng.

2. Nhấn vào thông báo rằng ai đó đã xem hồ sơ của bạn.

3. Trên trang xem hồ sơ của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng cài đặt ở trên cùng bên phải.

4. Nhấn vào biểu tượng bật tắt bên cạnh Lịch sử xem hồ sơ để bật hoặc tắt.