Cách sử dụng Time Machine để phục hồi file trên Mac

 Nếu thường xuyên sao lưu máy trên Mac của mình bằng Time Machine, bạn có thể cần khôi phục các phiên bản cũ hơn của tệp, thư mục, ảnh... Ngay cả những phiên bản bạn không thể truy cập hoặc đã bị xóa. 

Bài viết này hướng dẫn cách khôi phục một mục cụ thể từ Time Machine trên Mac. 

Đầu tiên, nhấp vào biểu tượng Enter Time Machine trong thanh menu của bạn ở trên cùng bên phải của màn hình Mac.

Nhấn vào Enter time machine trên thanh menu để phục hồi file trên mac

Tiếp theo, chọn Time Machine từ menu thả xuống và chuyển đến nơi bạn đã lưu lần cuối mục bạn muốn khôi phục. 

Nếu bạn không nhớ mục được lưu lần cuối ở đâu, bạn có thể tìm kiếm mục đó theo tên, cụm từ hoặc ngày bằng cách nhập mục đó vào trường tìm kiếm ở góc trên bên phải của Time Machine. 

Bạn có thể tìm kiếm toàn bộ bản sao lưu Mac của mình hoặc chọn một thư mục cụ thể để thu hẹp tìm kiếm của mình. Time Machine cho phép bạn duyệt qua các phiên bản cũ hơn của tệp, bao gồm cả những tệp đã xóa, vì vậy bạn có thể tìm và khôi phục những gì bạn đang tìm kiếm. 

Bạn sẽ thấy dòng thời gian ở cạnh bên phải của màn hình hiển thị các bản sao lưu như chúng ở một ngày và giờ cụ thể.

Hoặc bạn có thể sử dụng các mũi tên để duyệt qua từng bản sao lưu của mình. Khi bạn tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm, hãy chọn nó. Bạn có thể nhấn thanh dấu cách để xem trước và xác nhận rằng đó là thanh bạn muốn khôi phục. 

Nhấn vào restore để phục hồi file trong time machine trên máy mac

Nhấp vào Khôi phục (Restore) để khôi phục nó. File cần khôi phục sẽ được đưa về vị trí cũ để bạn có thể tiếp tục sử dụng.

Chúc các bạn thành công