Cách xem CPU có bao nhiêu lõi

 Số lõi mà bộ xử lý của bạn có là một thành phần quyết định hiệu suất CPU của bạn. Trước đây, mỗi bộ vi xử lý chỉ có một lõi. Các CPU hiện đại có từ hai đến mười tám và cao hơn. Dưới đây là cách kiểm tra bộ xử lý của bạn có bao nhiêu lõi.

Số lõi của bộ xử lý có nghĩa là gì?

Số lượng lõi mà bộ xử lý của bạn có là một trong những yếu tố quyết định hiệu suất tổng thể của CPU. Về cơ bản, lõi là một đơn vị xử lý thực hiện các hành động nhất định. Mọi hành động bạn thực hiện trên máy tính đều được xử lý bởi CPU của bạn, bất kể tác vụ nhỏ hay lớn.

Mỗi lõi chỉ có thể thực hiện một nhiệm vụ tại một thời điểm. Đương nhiên, bộ xử lý của bạn càng có nhiều lõi, thì càng có nhiều tác vụ, nó càng trở nên hiệu quả hơn. Càng ít lõi, càng ít tác vụ mà nó có thể thực hiện, thì CPU của bạn càng kém hiệu quả.

Điều đó không có nghĩa là CPU của bạn càng có nhiều lõi thì càng tốt. Như đã đề cập, nó chỉ là một trong số các thành phần tạo nên hiệu suất của CPU. Bạn cũng phải tính đến những thứ như loại CPU, đa luồng hoặc siêu phân luồng, tốc độ đồng hồ, v.v. Theo nguyên tắc chung, bộ vi xử lý càng mới thì càng tốt.

CPU của tôi có bao nhiêu lõi?

Việc kiểm tra bộ xử lý của bạn có bao nhiêu lõi rất đơn giản, nhưng quá trình này có một chút khác biệt giữa hệ điều hành Mac và Windows.

Trên Windows

Để biết bộ xử lý của bạn có bao nhiêu lõi trên Windows, hãy mở trình quản lý tác vụ bằng cách nhấn phím tắt Ctrl + Shift + Esc. Sau khi mở, hãy nhấp vào tab "Performance".

Trên màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy nhiều thông tin chi tiết về CPU của mình, bao gồm cả số lõi mà nó có.

Hình ảnh cách xem số lỗi core trong task manager trên Window

Trên Mac

Để kiểm tra xem quy trình của bạn có bao nhiêu lõi trên máy Mac, hãy nhấp vào biểu tượng Apple ở góc trên cùng bên trái của màn hình, sau đó chọn “Giới thiệu về máy Mac này” (About This Mac) từ đầu menu thả xuống.

Tiếp theo, nhấp vào “Báo cáo hệ thống” (System Report).

Sau đó, bạn sẽ thấy Tổng quan về phần cứng của thiết bị của mình. Tổng quan này bao gồm tổng số lõi.

Vì vậy, bạn có nó. kiểm tra số lõi mà bộ xử lý của bạn có khá đơn giản, nhưng một lần nữa, số lõi bạn có càng cao không nhất thiết có nghĩa là hiệu suất tốt hơn. Cách tốt nhất để xem liệu máy tính của bạn có đáp ứng được nhiệm vụ hiện tại hay không là đo điểm chuẩn.