Khu vực mới Touc's Trade Harbor

 Cảng Thương mại của Touc là một khu vực trong Vương quốc, được nâng cấp từ Thương cảng. Nó được mở bằng cách hoàn thành một nhiệm vụ được mở khóa tại Cookie Castle Lv. 8, và có cả chợ Bờ biển và Phòng trưng bày Vỏ cầu vồng.

Cảng Thương mại của Touc là một khu vực trong Vương quốc, được nâng cấp từ Thương cảng

Tại bến tàu, người chơi có thể tự do lựa chọn bất kỳ hàng hóa hoặc lật liệu nào của mình trong kho để xếp lên Tàu Thương mại. Mỗi vật phẩm có giá trị bằng một số Điểm Thương mại cụ thể; Số lượng Điểm Thương mại kiếm được từ việc tải các vật phẩm lên Tàu Thương mại càng lớn, phần thưởng càng lớn.

Tàu Thương mại sẽ khởi hành lúc nửa đêm (GMT +9) miễn là chúng có ít nhất 10.000 điểm hàng hóa. Nếu không, họ sẽ không khởi hành được và bất kỳ hàng hóa nào đã chở sẽ vẫn ở trên tàu. Tàu Thương mại quay trở lại sau nửa đêm 10 phút. Phần thưởng là Ngọc cầu vồng, Tiền xu và rực rỡ biển dựa trên tổng số điểm giao dịch được giao.

Phần thưởng mô tả nhãn nhiệm vụ :

Phần thưởng mô tả nhãn nhiệm vụ tại Khu vực mới Touc's Trade Harbor