Nhiệm vụ nhận đá quý, tiền sao tại khu trung tâm downtown

 Từ phiên bản cập nhật 31/3, Play Together có thể khu trung tâm Downtown được thêm vào game. Tại đây, các bạn có thể làm các nhiệm vụ mới và nhận đá quý rất dễ dàng. Bài viết này sẽ hương dẫn các bạn cách làm nhiệm vụ nhận đá quý tại khu downtown Play Together.

Nhiệm vụnhận đá quý, tiền sao tại khu trung tâm downtown

Những nhiệm vụ có thể nhận đá quý, tiền sao tại khu trung tâm downtown

Người gác cổng ban ngày :

Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tới khu làm tóc

Phần thưởng: 3 +3 (có thể x3 nếu xem quảng cáo) đá quý

Người gác cổng ban đêm:

Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tới rạp chiếu phim

Phần thưởng: 3 +3 (có thể x3 nếu xem quảng cáo) đá quý

Người gác cổng ban đêm:

Nhiệm vụ: Nhận nhiệm vụ tới siêu thị

Phần thưởng: 3 +3 (có thể x3 nếu xem quảng cáo) đá quý

Người giao hàng trong siêu thị:

Nhiệm vụ: Giao hàng

Phần thưởng: 50 tiền sao