Cách bật bỏ qua khẩn cấp cho cuộc gọi và tin nhắn trên iPhone

 Nếu bạn muốn cho phép một số người nhất định gọi điện, FaceTime hoặc nhắn tin cho bạn khi bạn đã bật chế độ không làm phiền, hãy kích hoạt tùy chọn Bỏ qua khẩn cấp trên iPhone của bạn cho những người đó. 

Khi bạn bật Bỏ qua khẩn cấp cho một liên hệ cụ thể, họ có thể liên hệ với bạn ngay cả khi bạn đang ở chế độ DND. Bạn có thể bật tính năng này cho các cuộc gọi điện thoại và FaceTime và tin nhắn văn bản riêng biệt.

Cách bật bỏ qua khẩn cấp cho cuộc gọi điện thoại và FaceTime trên iPhone

Để cho phép mọi người vượt qua chế độ DND trên iPhone của bạn, trước tiên, hãy mở ứng dụng Danh bạ trên điện thoại của bạn.

+ Trong ứng dụng Danh bạ, hãy tìm và chọn người bạn muốn đưa vào danh sách trắng. Trên trang liên hệ, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào “Chỉnh sửa”.

+ Trên màn hình chỉnh sửa, cuộn xuống một chút và chọn “Nhạc chuông”.

+ Trên trang “Nhạc chuông”, ở trên cùng, bật tùy chọn “Vòng qua khẩn cấp” (Emergency Bypass). Sau đó, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào “Xong”.

Cách bật bỏ qua khẩn cấp cho cuộc gọi điện thoại và FaceTime trên iPhone

Mẹo: Sau đó, để tắt tính năng này, hãy tắt tùy chọn “Bỏ qua khẩn cấp”.

Giờ đây, người được chọn của bạn sẽ có thể thực hiện các cuộc gọi thường xuyên và FaceTime với bạn ngay cả khi bạn đã chọn không bị làm phiền.

Kích hoạt bỏ qua Khẩn cấp cho tin nhắn trên iPhone

Nếu bạn muốn một số người gửi tin nhắn văn bản cho mình khi bạn đang ở chế độ DND, trước tiên, hãy khởi chạy ứng dụng Danh bạ trên iPhone của bạn. Sau đó, tìm và nhấn vào liên hệ của bạn.

+ Trên trang liên hệ, ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấn vào “Chỉnh sửa”.

+ Cuộn trang chỉnh sửa xuống một chút và nhấn vào “Âm văn bản” (Text Tone).

+ Trên trang "Âm báo", ở trên cùng, hãy bật tùy chọn "Vòng qua khẩn cấp". Sau đó, lưu các thay đổi của bạn bằng cách nhấn vào “Hoàn tất” ở góc trên cùng bên phải.

Kích hoạt bỏ qua Khẩn cấp cho tin nhắn trên iPhone

Mẹo: Trong tương lai, để tắt tính năng này, chỉ cần tắt tùy chọn “Bỏ qua khẩn cấp”.

Bây giờ iPhone của bạn sẽ cho phép tin nhắn văn bản từ liên hệ đã chọn của bạn cho dù bạn có hay chưa bật chế độ không làm phiền. 

Nguồn ảnh : howtogeek