Cách để biết ai đã xem hồ sơ TikTok

 TikTok có hàng trăm triệu người dùng, với số lượng người tham gia nhiều hơn mỗi ngày. Nếu bạn đang cố gắng phát triển kênh Tiktok của mình, bạn có thể muốn biết ai trong số những người dùng đó đang xem hồ sơ của bạn?

Cách biết ai đã xem hồ sơ TikTok của bạn

Không có cách nào để biết khi ai đó xem hồ sơ TikTok của bạn. Nhưng một tính năng mới sẽ thay đổi điều đó.

Tính năng lịch sử xem hồ sơ tạo danh sách những người dùng đã truy cập hồ sơ của bạn trong 30 ngày qua. Điểm nổi bật là nó chỉ liệt kê những người dùng cũng đã bật lịch sử xem hồ sơ.

Điều này có nghĩa là khi bạn bật tính năng này, nó sẽ hiển thị bạn trên danh sách lịch sử của những người dùng khác. Đó là con đường hai chiều, nếu bạn biết ai đang xem hồ sơ của mình, thì những người dùng khác cũng có thể nhìn thấy bạn.

Đây là cách để bật nó lên.

1. Mở TikTok và truy cập trang hồ sơ của bạn bằng cách nhấn vào nó ở góc dưới cùng bên phải.

2. Nhấn vào biểu tượng con mắt ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Bật.

Cách để biết ai đã xem hồ sơ TikTok của bạn 2022
Ảnh: businessinsider

Mẹo nhanh: Nếu bạn không thấy biểu tượng này, hãy nhấn vào ba dòng ở trên cùng bên phải, sau đó nhấn vào cài đặt và quyền riêng tư. Nhấn vào Quyền riêng tư, sau đó cuộn xuống và nhấn vào Chế độ xem hồ sơ. Nếu bạn cũng không thấy tùy chọn này, hãy đảm bảo rằng ứng dụng TikTok của bạn đã được cập nhật.

3. Bạn sẽ được cung cấp danh sách những người đã xem hồ sơ của bạn trong 30 ngày qua. Từ trang này, bạn có thể nhấn vào tên người dùng của họ để xem hồ sơ của họ hoặc chỉ cần nhấn Theo dõi.

Nếu bạn muốn tắt tính năng này, hãy mở lại danh sách này rồi nhấn vào biểu tượng bánh răng ở trên cùng bên phải.